Προδημοσίευση νέας πρόσκλησης για τη δράση 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

29 December 2023

Προδημοσίευση νέας πρόσκλησης για τη δράση 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Related Articles

Με στόχευση τη στήριξη των περιοχών που επλήγησαν από ακραία φαινόμενα, ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έκδοση της Προδημοσίευσης για νέα προκήρυξη της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2022.

Επιλέξιμες είναι οι κάτωθι πέντε   περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, όπως εμφανίζονται στους χάρτες:

1. Θεσσαλικό Πεδίο                                                   

2. Περιοχή Αλμυρού Μαγνησίας                            

3. Πεδιάδα Ανατολικά &Δυτικά της λίμνης Βιστωνίδας

4. Περιοχή του Νότιου Τμήματος του ποταμού Έβρου 

5. Περιοχή του Βόρειου Τμήματος του ποταμού Έβρου

Η έκδοση της πρόσκλησης αναμένεται εντός του πρώτου τετραμήνου του έτους 2024 και οι δεσμεύσεις των δικαιούχων θα είναι διετούς διάρκειας.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα ετήσιας παράτασης των δεσμεύσεων για τους παραγωγούς που έχουν ενταχθεί στη δράση 10.1.04  στο πλαίσιο της 2ης και 3ης Πρόσκλησης, το έτος 2022, αμέσως μετά τη λήξη των διετών δεσμεύσεων τους, την 15η Φεβρουαρίου 2024, χωρίς να υπάρξει διακοπή. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης για ετήσια παράταση θα γίνει κατόπιν έκδοσης σχετικής Πρόσκλησης.

Στο κείμενο της προδημοσίευσης η οποία είναι αναρτημένη στους διαδικτυακούς τόπους του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr και του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr, περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης των υποψήφιων δικαιούχων.

29 December 2023
Banner
Banner