Περιορισμούς στις μεταφορές ζώων και σφάγιων απαιτεί η Γερμανία από την Ε.Ε.

10 November 2022

Περιορισμούς στις μεταφορές ζώων και σφάγιων απαιτεί η Γερμανία από την Ε.Ε.

Η Γερμανία θα περιορίσει περαιτέρω τη μεταφορά ζώντων ζώων σε χώρες εκτός της ΕΕ, αλλά χωρίς ρύθμιση σε επίπεδο Ε.Ε., η πίεση του υπουργείου Γεωργίας θα μπορούσε να παραμείνει αναποτελεσματική.

Αφού απέσυρε νωρίτερα φέτος τα γερμανικά κτηνιατρικά πιστοποιητικά για βοοειδή, και αιγοπρόβατα που σφάζονται και παχαίνουν για κράτη εκτός Ε.Ε., ο υπουργός Γεωργίας Cem Özdemir ανακοίνωσε ότι η χώρα θα κάνει το ίδιο για την αναπαραγωγή από τα μέσα του 2023.

«Δεν μπορούμε πλέον να παρακολουθούμε αμέτοχοι τα ζώα να υποφέρουν ή να πεθαίνουν βάναυσα σε μακρινά ταξίδια», ανέφερε σε πρόσφατη δήλωσή του. «Ο στόχος είναι να «ενισχυθεί περαιτέρω η καλή διαβίωση των ζώων κατά τη διάρκεια των μεταφορών», δήλωσε ο υπουργός.

Ωστόσο, επειδή τα πιστοποιητικά δεν εκδίδονται μόνο από τις κυβερνήσεις και μπορούν επίσης να συμφωνηθούν μεταξύ των εξαγωγέων και της χώρας προορισμού ή του εμπορικού εταίρου, η απαγόρευση της Γερμανίας δεν θα θέσει πλήρες τέλος στις εξαγωγές από τρίτες χώρες.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Γερμανός υπουργός ελπίζει ότι η κίνησή του θα πιέσει και άλλα κράτη- έλη της Ε.Ε. να ακολουθήσουν το παράδειγμά του.

«Κανένα ζώο δεν βοηθιέται αν οι εθνικές απαγορεύσεις παρακάμπτονται με το να μεταφέρονται πρώτα τα ζώα σε άλλο κράτος-μέλος για να εξαχθούν από εκεί σε τρίτες χώρες», δήλωσε ο Özdemir, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει τώρα να δράσει γρήγορα.

Το υπουργείο του εξήγησε ότι η απαγόρευση των μακρών μεταφορών σφαγής είναι αδύνατη για μια εθνική κυβέρνηση, βάσει του εθνικού και του νομικού πλαισίου της Ε.Ε.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Γερμανία προωθεί θέματα ευζωίας των ζώων, πρώτα σε εθνικό επίπεδο και στη συνέχεια καλεί ολόκληρη την Ε.Ε. να ακολουθήσει το παράδειγμά της.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, η Γερμανία μαζί με τη Γαλλία ζήτησαν να σταματήσει σε ολόκληρη την Ε.Ε η θανάτωση αρσενικών νεοσσών, αφού οι δύο χώρες απαγόρευσαν την πρακτική αυτή σε εθνικό επίπεδο.

Οι ευρωβουλευτές απαίτησαν, μεταξύ άλλων, να απομακρυνθούν από τη μεταφορά ζώντων ζώων και να στραφούν προς τα ήδη σφάγια ζώων ή το γενετικό υλικό, όπως το σπέρμα βοοειδών.

Αυτή είναι μια πορεία στην οποία το γερμανικό υπουργείο, επίσης, λέει ότι θέλει να επικεντρωθεί «ακόμη περισσότερο».

Πιο πρόσφατα, σε ένα έγγραφο θέσεων που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο, ο Özdemir, μαζί με τους ομολόγους του από τη Δανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Σουηδία, ζήτησε να απαγορευτεί σε ολόκληρη την Ε.Ε. η μεταφορά ζώντων ζώων σε μεγάλες αποστάσεις, γεγονός, επίσης, που τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, επίσης, λαμβάνουν σοβαρά υπόψιν τους.

Η Επιτροπή επεξεργάζεται επί του παρόντος πρόταση για την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας της Ε.Ε. για την καλή μεταχείριση των ζώων, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους της εμβληματικής στρατηγικής της Ε.Ε. «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Πηγή: euractiv.gr

10 November 2022
Banner