Παρέμβαση πρωθυπουργού για τον ΕΛΓΟ ζητούν οι έμποροι

27 March 2013

Στον πρωθυπουργό απευθύνθηκαν με επιστολή που έστειλαν οι έμποροι κρέατος, ζητώντας του να επιληφθεί του θέματος των τελών υπέρ του ΕΛΟΓΑΚ. Πρόκειται για την ειδική εισφορά 0,2% επί της αξίας κάθε κιλού κρέατος που επιβλήθηκε με το Ν. 3698/2008, με τον οποίο ιδρύθηκε ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος. Η εισφορά αυτή, που αμφισβητήθηκε από την αρχή από τους εμπόρους, εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να βαρύνει τους πρώτους αγοραστές είτε εγχώριου, είτε εισαγόμενου κρέατος, παρά τη συγχώνευση του ΕΛΟΓΑΚ στον ΕΛΓΟ Δήμητρα.
Μάλιστα, όπως καταγγέλλουν οι έμποροι κρέατος, το τελευταίο χρονικό διάστημα από τον ΕΛΓΟ αποστέλλονται χρεωστικά τιμολόγια, δυνάμει των οποίων καλούνται να καταβάλλουν το ποσό της ειδικής εισφοράς υπέρ του ΕΛΟΓΑΚ για παλαιότερα έτη. Σε διαφορετική περίπτωση οι έμποροι απειλούνται με αποστολή της οφειλής στις Δ.Ο.Υ. Η Ένωση Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας αντιδρώντας κατέφυγε σε δικαστική αμφισβήτηση της ίδιας της νομιμότητας του οργανισμού, αλλά και των εισφορών που εισπράττει.
Να θυμίσουμε ότι η Ένωση έχει προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το τέλος 2008, καταγγέλλοντας ως παράνομη την παραπάνω εισφορά, καθώς και ελέγχους, προκαλώντας την παρέμβαση των ευρωπαϊκών αρχών. Αποτέλεσμα μια πολυετούς αλληλογραφίας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η τελευταία επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 17 Ιανουαρίου 2012, με την οποία ορίζεται ως παράβαση η επιβολή εισφοράς στην αγορά κρέατος και η διενέργεια ελέγχων από τον ΕΛΟΓΑΚ και ενημερώνεται η ελληνική κυβέρνηση ότι τίθεται σε ενέργεια η λεγόμενη «Διαδικασία επί Παραβάσει» από την Ε.Ε.
Με το τελευταίο εξώδικο που απέστειλαν οι έμποροι κατά του ΕΛΓΟ – Δήμητρα ζητούν: 1) την ακύρωση των επίδικων τιμολογίων που τους έχουν αποσταλεί για καταβολή της ειδικής εισφοράς, 2) τη μη βεβαίωση στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των ποσών της ειδικής εισφοράς, 3) την αναστολή έκδοσης νέων τιμολογίων μέχρις πέρατος της διαδικασίας που εκκρεμεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 4) να μην διενεργούνται έλεγχοι από τον παραπάνω Οργανισμό, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε την αναστολή των διενεργούμενων ελέγχων έως ότου η ελληνική κυβέρνηση ψηφίσει έναν νόμο εναρμονισμένο στις ευρωπαϊκές επιταγές. Οι έμποροι ζητούν όχι μόνο την αναστολή των εναργειών αυτών, αλλά και την επιστροφή των εισπραχθεισών εισφορών, σε όσους έχουν κάνει αίτηση για κάτι τέτοιο.
Στην επιστολή δε που έστειλαν στον πρωθυπουργό στις 14 Μαρτίου, αιτιολογούν τη θέση τους ως εξής: «Η συντήρηση και η πληρωμή πολυπληθών υπαλλήλων από λεφτά που όλοι εμείς οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες αυτή την περίοδο δεν τα κερδίζουμε και με το ζόρι κρατάμε τις επιχειρήσεις μας, αποτελεί καταχρηστική οικονομική υποχρέωση, ο δε εκβιασμός περί βεβαιώσεων στα δημόσια ταμεία των οφειλών χωρίς ουδεμία ανταποδοτικότητα θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη σ’ όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου, ηθική και οικονομική».

27 March 2013
Banner
Banner