Παρέλαβαν τα χαρτοφυλάκιά τους οι δύο υφυπουργοί του ΥΠΑΑΤ

14 July 2023

Παρέλαβαν τα χαρτοφυλάκιά τους οι δύο υφυπουργοί του ΥΠΑΑΤ

Related Articles

Τα χαρτοφυλάκιά τους έλαβαν οι δύο υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τις αρμοδιότητές τους να δημοσιεύονται στο ΦΕΚ. ΄Ετσι, ο Σταύρος Κελέτσης αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο που σχετίζεται με κτηνοτροφικά ζητήματα, την αλιεία, καθώς και τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ ο Διονύσης Σταμενίτης θα ασχοληθεί με τη Γενική Γραμματεία Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αλλά και την εποπτεία του ΕΛΓΑ.

Συγκεκριμένα,  οι αρμοδιότητες των δύο υφυπουργών αφορούν:

Στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρο Κελέτση του Δημητρίου, αναθέτουμε την άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

α) Της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

αα) Της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής,

αβ) της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας,

αγ) της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών, αδ) από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας:

i) της Διεύθυνσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων,

ii) της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων,

iii) της Διεύθυνσης Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών, αε) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιεία και Θάλασσα (ΕΥΔΕΠ ΑλΘ), και

β) Του Τμήματος Διαχείρισης Κρίσεων.

Στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσιο Σταμενίτη του Ευαγγέλου, αναθέτουμε:

Την άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

α) Της Γενικής Γραμματείας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής,

β) Από τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

βα) της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, και

ββ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Την εποπτεία του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).

14 July 2023
Banner
Banner