Παράταση της προθεσμίας καταβολής της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς εισηγήθηκε ο ΕΛΓΑ

05 April 2024

Παράταση της προθεσμίας καταβολής της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς εισηγήθηκε ο ΕΛΓΑ

Το Δ.Σ. του ΕΛΓΑ εισηγήθηκε την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να παραταθεί η καταβολή της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς έτους 2023 μέχρι και την 30η Ιουνίου 2024.

  • Προϋπόθεση είναι οι ασφαλιζόμενοι αγρότες, που θα ασκήσουν το δικαίωμα της ευεργετικής αυτής διάταξης, να έχουν εξοφλήσει την Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά του έτους 2022.
05 April 2024
Banner