Ο υπΑΑΤ στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε. για τις πολλαπλές κρίσεις στον γεωργικό τομέα

27 September 2022

Ο υπΑΑΤ στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε. για τις πολλαπλές κρίσεις στον γεωργικό τομέα

Στις Βρυξέλλες συμμετείχε, στις 26/9/2022, στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας ο υπουργός ΑΑΤ Γ. Γεωργαντάς, στην προγραμματισμένη συζήτηση για θέματα αλιείας, φυτοπροστασίας, επισήμανσης τροφίμων και διασύνδεσης της Ένωσης με την Ουκρανία για τη διασφάλιση της παγκόσμιας επισιτιστικής επάρκειας.

Ο υπουργός στην ομιλία του σε θέματα γεωργίας εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το στόχο μείωσης των εκπομπών αμμωνίας και μεθανίου στην γεωργία, προτείνοντας το κατώτατο όριο για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις να καθοριστεί στη βάση επικαιροποιημένης εκτίμησης αντικτύπου, στην οποία θα λαμβάνονται επαρκώς υπόψη τα διαφορετικά συστήματα εκτροφής στα κράτη-μέλη. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση είναι σημαντική και συνδέεται με τη βιωσιμότητα και την προοπτική της εκτατικής κτηνοτροφίας μικρής κλίμακας της Ελλάδας, αλλά επίσης είναι σημαντικό για την αναλογική και αποδοτική εφαρμογή της νέας Οδηγίας.

Ο κ. Γεωργαντάς, επίσης:

  • Ζήτησε να εξεταστεί προσεκτικά ο κατάλληλος ορισμός των ευαίσθητων περιοχών και να ληφθούν υπόψη  οι διαφορετικές αφετηρίες των κρατών-μελών, όσον αφορά τη μείωσης της χρήσης φυτοπροστατευτικών στη γεωργία.
  • Έκανε - κατά τη συζήτηση στο θέμα των αυξανόμενων πληθυσμών σαρκοφάγων στην Ευρώπη που έθεσε η Αυστρία -ιδιαίτερη μνεία στην αύξηση του πληθυσμού των αγριόχοιρων στην Ελλάδα, την οποία χαρακτήρισε ως εκρηκτική με καταστροφικές συνέπειες στις καλλιέργειες και τόνισε την ανάγκη πρόβλεψης αποζημίωσης.
  • Ενημέρωσε για τις επιπτώσεις σε γεωργικούς τομείς της χώρας, λόγω των προβλημάτων διασύνδεσης με την Ουκρανία και των ακραίων καιρικών φαινομένων των τελευταίων μηνών. Επισήμανε τις μειώσεις στις αποδόσεις καλλιεργειών σιτηρών και οπωροκηπευτικών και τις δυσχέρειες στη διακίνηση νωπών οπωροκηπευτικών μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας.
  • Στο κοινό αίτημα της χώρας μας από κοινού με άλλα 15 κράτη-μέλη για τη χρονική επέκταση του Προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, ζήτησε πρόσθετη ενωσιακή χρηματοδότηση, πέραν της ΚΑΠ, για το μετριασμό των επιπτώσεων των αλλεπάλληλων κρίσεων στο γεωργικό τομέα, καθώς όπως τόνισε, φαίνεται ότι η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι έκτακτη ούτε παροδική.
27 September 2022
Banner