Ολοκληρωμένη πρόταση για την πανδημία από όλους τους φορείς κτηνοτροφίας και κρέατος πανευρωπαϊκά

06 May 2020

Ολοκληρωμένη πρόταση για την πανδημία από όλους τους φορείς κτηνοτροφίας και κρέατος πανευρωπαϊκά

Μέτρα που θα διαφυλάσσουν αποτελεσματικά την ευρωπαϊκή αγροδιατροφική αλυσίδα και ειδικότερα την αλυσίδα αξίας του κρέατος, ζητά από την Κομισιόν ο κλάδος, έχοντας υπόψη τα προβλήματα που σε όλη την Ευρώπη παρουσιάστηκαν λόγω της πανδημίας και των μέτρων περιορισμού της.

Συγκεκριμένα, οι πανευρωπαϊκοί φορείς της κτηνοτροφίας και του κρέατος σε κοινή παρέμβασή τους προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς προτείνουν τη λήψη βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων, σε μια προσπάθεια να συμβάλουν στη διέξοδο από το πρόβλημα.

Στα βραχυπρόθεσμα μέτρα οι φορείς ζητούν να αποφευχθεί η διάδοση παραπληροφόρησης για τη σχέση μεταξύ κτηνοτροφίας και COVID-19: από όσα είναι επιστημονικώς γνωστά μέχρι στιγμής, τα ζώα που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος δεν μεταδίδουν τον ιό σε ανθρώπους, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία ότι τα τρόφιμα είναι μια πιθανή πηγή μετάδοσης του ιού, λένε μεταξύ άλλων οι φορείς.

Στα μέτρα μεσοπρόθεσμου ορίζοντα οι φορείς ζητούν να υποστηριχθεί η ευρωπαϊκή επισιτιστική ασφάλεια και ανεξαρτησία, αλλά στις προτάσεις τους εντάσσουν επίσης την προώθηση βιώσιμων εντατικών πρακτικών για να αποφευχθεί το περιβαλλοντικό κόστος με την αύξηση των εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για τη γεωργία. Προώθηση νέων τεχνολογιών στον πρωτογενή τομέα, υποστήριξη της «κτηνοτροφίας ακριβείας», κίνητρα για βελτιωμένα μέτρα βιοασφάλειας που θα δίνουν προσοχή στη διαχείριση της διεπαφής μεταξύ οικόσιτων και άγριων ζώων (ζήτημα το οποίο τίθεται επί του παρόντος με την αφρικανική πανώλη των χοίρων) είναι προτάσεις που επίσης αφορούν τον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Ενώ μακροπρόθεσμα ο κλάδος συνιστά μέτρα όπως:

- Η δημιουργία τραπεζών εμβολίων που θα επιτρέπουν τον γρήγορο εμβολιασμό ανθρώπων και ζώων σε περίπτωση κινδύνου μετάδοσης, αλλά και παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη εργαλείων έγκαιρης ανίχνευσης και πρόληψη της εξάπλωσης νόσων μεταξύ ανθρώπων και ζώων.

- Η ανάπτυξη μιας πιο θετικής πολιτικής για να διευκολύνει τον εμβολιασμό χωρίς να εμποδίζεται το εμπόριο ζώων ή ζωικών προϊόντων.

- Η υποστήριξη αναπτυξιακών πολιτικών στις χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος χώρες για να αποτραπεί η καταπάτηση περιοχών της άγριας φύσης, και ταυτόχρονα υποστήριξη βιώσιμης εκτροφής ζώων στις αναπτυσσόμενες χώρες για να βελτιωθούν τα συστήματα τροφίμων και να καταστούν τα τρόφιμα προσβάσιμα και προσιτά σε όλους

- Η αύξηση της παρακολούθησης πιθανών ζωονόσων από την άγρια φύση που μπορεί να μολύνουν ζώα σε παγκόσμια κλίμακα, και διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των επιστημόνων.

«Οι προκλήσεις που προκύπτουν από αυτήν την κρίση πρέπει να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν τόσο με επιστημονικές όσο και με λογικές πρακτικές. Ο ρόλος της Κομισιόν και των κρατών μελών είναι να προστατεύσουν πολίτες και ζώα και να αναλάβουν σθεναρή δράση προκειμένου να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι και να προβλέπουν τι θα επηρεάσει αναμφίβολα την Ευρώπη τους επόμενους μήνες και χρόνια» λένε οι φορείς υποστηρίζοντας ότι είναι απαραίτητη η δράση σε όλα τα επίπεδα.

Αυτή τη συνολική πρόταση ο ευρωπαϊκός κλάδος κτηνοτροφίας και κρέατος την απευθύνει στους Επιτρόπους Περιβάλλοντος Β. Σινκεβίτσιους, και Υγείας & Ασφάλειας Τροφίμων Στ. Κυριακίδου, με την επισήμανση μεταξύ άλλων ότι «Αν σταματούσε η παραγωγή κρέατος στην Ευρώπη, και σε μια κατάσταση κλειστών συνόρων και περιορισμών στο εμπόριο, θα ετίθετο σε κίνδυνο όχι μόνο η επισιτιστική επάρκεια, αλλά και η θρεπτική διατροφή πολλών ανθρώπων, με δυσμενείς συνέπειες για την υγεία τους και για το ανοσοποιητικό τους σύστημα».

06 May 2020
Banner
Banner