Οι προϋποθέσεις ένταξης στο Μέτρο Ευζωίας της ΚΑΠ για τα βοοειδή και τα ποσά ανά ΜΖΚ

29 February 2024

Οι προϋποθέσεις ένταξης στο Μέτρο Ευζωίας της ΚΑΠ για τα βοοειδή και τα ποσά ανά ΜΖΚ

Στην ΚΑΠ επανέρχεται το Μέτρο για την Ευζωία των ζώων το οποίο περιλαμβάνει την επιδότηση των βοοειδών, προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ.

Οι βοοτρόφοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μέτρο θα πρέπει να ακολουθήσουν μία σειρά 6 δεσεμεύσεων, με προοπτική να επιδοτηθούν με 487 ευρώ/ΜΖΚ (Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίο). Συγκεκριμένα, οι κινήσεις που προϋποθέτουν την επιδότηση περιλαµβάνουν από την τοποθέτηση ειδικών κολάρων ηλεκτρονικής παρακολούθησης μέχρι την ετήσια συντήρηση του προαύλιου χώρου. Συγκεκριμένα οι δεσµεύσεις µε βάση το Σ.Σ. ΚΑΠ έχουν ως εξής:

Έξοδος των ζώων σε προαύλιο χώρο και ετήσια συντήρηση του χώρου: Αφορά απολυµάνσεις και καθαρισµούς, την επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση όλων των υλικών και κατασκευών του προαύλιου χώρου (στέγαστρα, ποτίστρες, ταίστρες κ.ά.) καθώς και αντικατάσταση εντοµοπαγίδων. Επιδότηση 235 ευρώ/ΜΖΚ.

Για τους µόσχους που εκτρέφονται οµαδικά, µείωση του αριθµού των ζώων, έτσι ώστε ο ελεύθερος χώρος που διατίθεται για κάθε µόσχο να αυξηθεί: Πρέπει ο ελεύθερος χώρος που διατίθεται για κάθε µόσχο να αυξηθεί τουλάχιστον: - στα 2 τ.µ. για κάθε µόσχο ζώντος βάρους µικρότερο των 150 κιλών, - στα 2,5 τ.µ. για κάθε µόσχο ζώντος βάρους 150 κιλών έως 220 κιλών και - 3,0 τ.µ. για κάθε µόσχο ζώντος βάρους άνω των 220 κιλών. Επιδότηση 76 ευρώ/ΜΖΚ.

Μη αποµάκρυνση των µοσχαριών από την µητέρα µέχρι την ηλικία 3 µηνών: Επιδότηση 96 ευρώ ανά ΜΖΚ.

Ηλεκτρονική παρακολούθηση παραµέτρων υγείας και συµπεριφοράς των ζώων: Η δράση περιλαµβάνει τοποθέτηση κολάρων ηλεκτρονικής παρακολούθησης παραµέτρων υγείας και συµπεριφοράς των ζώων µέσω τεχνολογιών smart farm. Μετά την ηλικία των 6 µηνών στα θηλυκά ζώα θα µπει το πρώτο σύστηµα, ενώ στα αρσενικά δεν απαιτείται πλέον επειδή κατά βάση η ευζωία τους και η υγεία τους έχει πλέον σταθεροποιηθεί. Επιδότηση 65 ευρώ/ ΜΖΚ.

Έξοδος των ζώων σε προαύλιο χώρο και ετήσια συντήρηση του χώρου: Αφορά απολυµάνσεις και καθαρισµούς, την επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση όλων των υλικών και κατασκευών του προαύλιου χώρου (στέγαστρα, ποτίστρες, ταίστρες κ.ά.) καθώς και αντικατάσταση εντοµοπαγίδων. Επιδότηση 235 ευρώ/ ΜΖΚ.

Για τους µόσχους που εκτρέφονται οµαδικά, µείωση του αριθµού των ζώων, έτσι ώστε ο ελεύθερος χώρος που διατίθεται για κάθε µόσχο να αυξηθεί: Πρέπει ο ελεύθερος χώρος που διατίθεται για κάθε µόσχο να αυξηθεί τουλάχιστον: - στα 2 τ.µ. για κάθε µόσχο ζώντος βάρους µικρότερο των 150 κιλών - στα 2,5 τ.µ. για κάθε µόσχο ζώντος βάρους 150 κιλών έως 220 κιλών και - 3,0 τ.µ. για κάθε µόσχο ζώντος βάρους άνω των 220 κιλών. Επιδότηση 76 ευρώ/ ΜΖΚ.

Μη αποµάκρυνση των µοσχαριών από την µητέρα µέχρι την ηλικία 3 µηνών: Επιδότηση 96 ευρώ ανά ΜΖΚ.

Ηλεκτρονική παρακολούθηση παραµέτρων υγείας και συµπεριφοράς των ζώων: Η δράση περιλαµβάνει τοποθέτηση κολάρων ηλεκτρονικής παρακολούθησης παραµέτρων υγείας και συµπεριφοράς των ζώων µέσω τεχνολογιών smart farm. Μετά την ηλικία των 6 µηνών, στα θηλυκά ζώα θα µπει το πρώτο σύστηµα, ενώ στα αρσενικά δεν απαιτείται πλέον επειδή κατά βάση η ευζωία τους και η υγεία τους έχει πλέον σταθεροποιηθεί. Επιδότηση 65 ευρώ/ΜΖΚ.

Ορθολογική χρήση κτηνιατρικών αντιµικροβιακών φαρµάκων: Χρήση κτηνιατρικών αντιµικροβιακών φαρµάκων στα ζώα µετά από δοκιµή ευαισθησίας (αντιβιόγραµµα) για τη στοχευµένη θεραπεία των λοιµώξεων και την αποτελεσµατικότερη διαχείριση τους. Επιδότηση 15 ευρώ/ΜΖΚ.

Ετήσια αντικατάσταση ανταλλακτικών ξεστρών ή αντικατάσταση ξεστρών: Για την οικονοµική ενίσχυση της δέσµευσης αυτής, η ύπαρξη των ξεστρών είναι προαπαιτούµενο. Επιδότηση 25 ευρώ/ΜΖΚ.

Η ενίσχυση είναι για πέντε έτη και φτάνει συνολικά τα 487 ευρώ ανά Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ) σε ετήσια βάση ανάλογα µε τις αναλαµβανόµενες δεσµεύσεις. Σηµειώνεται πως 1 βοοειδές κάτω των 12 µηνών ισούται µε 0,4 ΜΖΚ, 1 βοοειδές 12 µηνών έως 2 ετών µε 0,7 ΜΖΚ και 1 βοοειδές άνω των 2 ετών µε 1 ΜΖΚ.

Πηγή: e-agrotis.gr

29 February 2024
Banner
Banner