Οικονόμου στον ΕΛΓΟ: Τροποποιήσεις στην αγροτική εκπαίδευση για σύνδεση με τις ανάγκες της αγοράς

15 February 2021

Οικονόμου στον ΕΛΓΟ: Τροποποιήσεις στην αγροτική εκπαίδευση για σύνδεση με τις ανάγκες της αγοράς

Οι δραστηριότητες και οι σημαντικές προτεραιότητες του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ βρέθηκαν στο επίκεντρο της πρόσφατης επίσκεψης που πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Οικονόμου με τους συνεργάτες του στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Κατά την επίσκεψη, αφού παρουσιάστηκαν στον Υφυπουργό οι δραστηριότητες του Οργανισμού ακολούθησε συζήτηση για τις σημαντικές προτεραιότητες που έχει θέσει η Διοίκηση, όπως η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας στα παραγωγικά συστήματα, τους μηχανισμούς υποστήριξης και τις δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης που αποτελούν αιχμή του δόρατος της αναπτυξιακής πολιτικής του ΥΠΑΑΤ.

Αναλύθηκε ο ρόλος του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ στο σύστημα των Γεωργικών Συμβούλων και τις μελλοντικές ενέργειες ενόψει της επικείμενης προκήρυξης του μέτρου 2.1 του ΠΑΑ.

Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στο μέλλον των έξι ΕΠΑΣ με την ευκαιρία της ψήφισης του νέου Νόμου για την επαγγελματική εκπαίδευση και την πραγματική τους σύνδεση με τις ανάγκες της αγοράς.

Τέλος, συμφώνησαν ότι θα πρέπει να αναληφθεί πρωτοβουλία για τον καταρτισμό ενός νέου Εθνικού Σχεδίου για την στρατηγική της χώρας στον τομέα της Αγροτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με πρωτοβουλία του  Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

15 February 2021
Banner