Ξεκινά η χρηματοδότηση για «Γενετική βελτίωση ζώων»

22 September 2022

Ξεκινά η χρηματοδότηση για «Γενετική βελτίωση ζώων»

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων ως Φορέας Υλοποίησης δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) Ελλάδα 2.0, ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση Α.Π.: 165/7-04-2022 και ενημερώνει για την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο υποέργο 5 «Γενετική βελτίωση ζώων» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164849), η απόφαση αναρτήθηκε στον ιστοχώρο του ΥπΑΑΤ καθώς και στην κεντρική πύλη ενημέρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προς ενημέρωση όλων των δυνητικών δικαιούχων.

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 14.702.000,00 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025

Προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά στις 12 Οκτωβρίου 2022 ώρα 12:00 μμ. και ολοκληρώνεται την 08/11/2022, ώρα 12:00 μ.μ.

Τρόπος κατάθεσης

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν:

  • Την Αίτηση Ενίσχυσης (σύμφωνα με το Παράρτημα IV: Αίτηση ενίσχυσης)
  • Τον Φάκελο Δικαιολογητικών για την έγκριση της πρότασης (σύμφωνα με το Παράρτημα Ι: Λίστα δικαιολογητικών)
  • Η αίτηση μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών υποβάλλονται με ψηφιακή υπογραφή (όπου απαιτείται) στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου – www.gov.gr – στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα, αφού πρώτα ο χρήστης κάνει εγγραφή.

Πηγή: minagric.gr

22 September 2022
Banner