Νέος νόμος για κτηνοτροφία – ζωοτροφές

07 June 2013

Με την έγκριση των τριών κομμάτων της συγκυβέρνησης το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο που αφορά τους τομείς των τροφίμων και ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων και των παράγωγων προϊόντων αυτών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου το νομοσχέδιο ορίζει την εφαρμογή ενός νέου ολοκληρωμένου και αναμορφωμένου συστήματος με το οποίο πιτυγχάνεται:
Η ενοποίηση των διαφορετικών έως σήμερα συστημάτων επιβολής μέτρων και κυρώσεων των αρμοδίων αρχών της χώρας (ίδιες ποινές από όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες για την ίδια μη συμμόρφωση ή παράβαση).
Η ενιαία και αναλογική αντιμετώπιση ομοειδών μη συμμορφώσεων (π.χ. τι γίνεται με ένα προϊόν που δεν πρέπει να διατεθεί στην αγορά κατά την εισαγωγή όταν εντοπισθούν από διαφορετικούς ελεγκτές).
Η συνδυαστική επιβολή μέτρων διοικητικών ποινικών κυρώσεων (π.χ. τι γίνεται όταν για μια παράβαση ή μη συμμόρφωση πέρα από τις διοικητικές κυρώσεις πρέπει για το θέμα να επιληφθεί η δικαιοσύνη, ξεκαθαρίζει το τοπίο).
Επίσης με το παρόν νομοσχέδιο επιχειρείται η ρύθμιση συγκεκριμένων θεμάτων και εκκρεμοτήτων αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ, όπως τα μη εξυπηρετούμενα ενυπόθηκα δάνεια αγροτών, θέματα διαχείρισης γης, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, κ.λπ.

Μπορείτε να δείτε το νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ σε μορφή pdf πατώντας εδώ.

07 June 2013
Banner