Νέα προγράμματα για μικρές οικοτεχνίες και μεταποίηση – Προκήρυξη μέχρι τέλους του 2023

11 December 2023

Νέα προγράμματα για μικρές οικοτεχνίες και μεταποίηση – Προκήρυξη μέχρι τέλους του 2023

Related Articles

Με βάση τον Αναπτυξιακό Νόµο-Καθεστώς Αγροδιατροφής έρχονται νέα προγράμματα για την επεξεργασία αγροτικών προϊόντων ή και εκσυγχρονισμού της ήδη υπάρχουσας επιχείρησης. Μάλιστα, υπάρχει πρόβλεψη για πριμ έως 80% που αφορά μικρές οικοτεχνίες και αγροτική μεταποίηση. Η προκήρυξη αναµένεται έως το τέλος του 2023.

Eπιμέρους τα προγράμματα έχουν ως εξής:

  • Ενίσχυση µεταποίησης για δαπάνες ύψους έως 400.000 ευρώ. Tο ποσοστό ενίσχυσης µπορεί να φτάσει στο 80% στην περίπτωση των νέων σε ηλικία αγροτών.
  • Μεταποίηση-Εµπορία του ΠΑΑ: Το 2024 προγραµµατίζεται η πρόσκληση του µέτρου Αγροτικής Μεταποίησης ύψους 150 εκατ. ευρώ σύµφωνα µε έγγραφο των διαχειριστικών αρχών και αφορά πολύ µικρές, µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις και επενδύσεις από 400.001 έως και 5.000.000 ευρώ. Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται στο 50% και 65% στα Νησιά.
  • ΕΣΠΑ-Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων: Eνίσχυση της επιχειρηµατικότητας, µέσω της δηµιουργίας νέων πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγµένους ΚΑ∆ όλων των κλάδων της οικονοµίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εµπορίου και του τουρισµού.

Πηγή: agronews.gr

11 December 2023
Banner
Banner