Νέα μέτρα για την ταξινόμηση των χοίρων

24 April 2014

Νέα μέτρα για την ταξινόμηση των χοίρων

Νέα συμπληρωματικά μέτρα για τις μεθόδους ταξινόμησης και κατάταξης των σφάγιων χοίρων περιέχει απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θ. Λεονταρίδης. Η απόφαση αφορά τη σήμανση και τη ζύγιση των σφάγιων, την ενημέρωση και την πληρωμή των παραγωγών, τις διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα συμμόρφωσης.
Με την ίδια απόφαση ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο διατάξεις που καθιστούν υποχρεωτική την εφαρμογή της ταξινόμησης στα εγκεκριμένα σφαγεία που σφάζουν τουλάχιστον 150 χοίρους εβδομαδιαίως σε ετήσια βάση, ενώ για τα μικρότερα σφαγεία η ταξινόμηση δεν είναι υποχρεωτική.
Τα παραπάνω σφαγεία της χώρας υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τα εγκεκριμένα από την ΕΕ όργανα ταξινόμησης και να ακολουθούν μια εκ των εγκεκριμένων μεθόδων εκτίμησης των σφάγιων χοίρων. Για τη χώρα μας έχουν εγκριθεί τρεις μέθοδοι ταξινόμησης σφάγιου χοίρου: μια μέθοδος για τον μαδητό τύπο σφάγιου και δύο για το γδαρτό.
"Η ταξινόμηση σφάγιων χοίρων αποτελεί τη βάση για τη λήψη συγκρίσιμων τιμών χοιρείου κρέατος, την παρακολούθηση της αγοράς σε επίπεδο ΕΕ και κατά συνέπεια τη λήψη μέτρων παρέμβασης. Ο παραγωγός θα πληρώνεται με βάση το βάρος του σφάγιου και την περιεκτικότητά του σε άπαχο κρέας, ενώ παράλληλα αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα του τελικού προϊόντος. Πιστεύω ότι η εφαρμογή της ταξινόμησης στο χοίρειο κρέας θα βελτιώσει τη διαφάνεια στην ελληνική αγορά", δήλωσε ο κ. Λεονταρίδης.

24 April 2014
Banner
Banner