Νέα απόφαση θεσπίζει διαδικασίες για τους ελέγχους στα σφαγεία

28 May 2014

Νέα απόφαση θεσπίζει διαδικασίες για τους ελέγχους στα σφαγεία

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θ. Λεονταρίδη θεσπίζονται συγκεκριμένες διαδικασίες δειγματολειψίας και μικροβιακής εργαστηριακής ανάλυσης των προϊόντων ζωικής προέλευσης, στους επίσημους ελέγχους που γίνονται στα σφαγεία. Στην απόφαση αυτή καθορίζονται και ορισμένες προϋποθέσεις βάσει των οποίων μειώνεται η συχνότητα των δειγματοληψιών σύμφωνα με το σύστημα του αυτοελέγχου που κάνουν τα σφαγεία.
Συγκεκριμένα με τη παρούσα απόφαση και σε εφαρμογή της ισχύουσας Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας καθορίζονται τα ακόλουθα:
1. Γενικοί κανόνες δειγματοληψίας για την διενέργεια μικροβιακών αναλύσεων στα σφάγια ζώων.
2. Διαδικασίες δειγματοληψίας σφάγιων βοοειδών, χοίρων, προβάτων και αιγών.
3. Διαδικασίες δειγματοληψίας σφάγιων πουλερικών.
4. Τεχνικές δειγματοληψίας.
5. Μέθοδοι δειγματοληψίας επιφανειών για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της απολύμανσης στους χώρους του σφαγείου.
6. Η συχνότητα της επίσημης δειγματοληψίας στα σφαγεία με δυνατότητα τροποποίησής της στα μικρά σφαγεία βάσει ανάλυσης της επικινδυνότητας.
7. Η λήψη μέτρων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη Νομοθεσία μικροβιολογικά κριτήρια.
8. Προϋποθέσεις για τη μείωση της συχνότητας των αυτοελέγχων σε σφαγεία οπληφόρων.

28 May 2014
Banner
Banner