Μικρομεσαίοι για ΟΑΕΕ, φορολογικό – ΕΝΦΙΑ και “κόκκινα δάνεια”

28 August 2014

Μικρομεσαίοι για ΟΑΕΕ, φορολογικό – ΕΝΦΙΑ και “κόκκινα δάνεια”

Κοινές θέσεις προωθούν στην κυβέρνηση τέσσερις φορείς που καλύπτουν δεκάδες επαγγελματικούς κλάδους μπροστά στο αδιέξοδο που βιώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν σήμερα (28/8) οι εκπρόσωποι της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, της Ομοσπονδίας και του Συνδικάτου των επαγγελματιών ταξί και του Συνδέσμου Χερσαίων Μεταφορών παρουσίασαν επεξεργασμένες θέσεις που έχουν σκοπό να βελτιώσουν τη θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την άμβλυνση των συνθηκών στις οποίες δραστηριοποιούνται.
Οι θέσεις αυτές αφορούν το ασφαλιστικό, το φορολογικό και τα "κόκκινα δάνεια". Συγκεκριμένα οι φορείς προτείνουν:

Α. Ασφαλιστικό- ΟΑΕΕ
Σε σχέση με τις οφειλές στον ΟΑΕΕ η πρόταση είναι η ακόλουθη: κεφαλαιοποίηση, πάγωμα και μετατροπή των οφειλών για τους ενεργούς οφειλέτες σε ασφαλιστικό χρόνο. Με το πέρας του εργασιακού – ασφαλιστικού του βίου ο κάθε οφειλέτης να έχει το δικαίωμα εξαγοράς αυτού του ασφαλιστικού χρόνου. Σε αντίθετη περίπτωση λαμβάνει μειωμένη κατά το ποσό της κεφαλαιοποιημένης οφειλής σύνταξη. Ως προς τις τρέχουσες εισφορές, προτείνεται να δοθεί στους ασφαλισμένους το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικής κλάσης.
Επίσης, προτείνεται η ενεργοποίηση του αδρανούς λογαριασμού ανεργίας πέραν του επιδόματος και στην ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ανέργων επαγγελματιών με τη θέσπιση «τεκμηρίου διακοπής επαγγελματικής δραστηριότητας» ανάλογου με αυτό που ισχύει για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ.

Β. Φορολογικό
Σε σχέση με τη φορολογική πολιτική και την κατάσταση υπερφορολόγησης των ΜμΕ οι κοινές προτάσεις των φορέων είναι:
1) Ως προς τη φορολογία των επιχειρήσεων προτείνεται ενιαίος φορολογικός συντελεστής 15% επί των κερδών όλων των επιχειρήσεων
2) Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Προτείνεται ενιαία κλίμακα φορολόγησης εισοδήματος για όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως της πηγής εισοδήματος. Αφορολόγητο και για τους επιχειρηματίες με προσαύξηση ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Παράλληλα, προτείνεται η κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης.
3) Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος Επιχειρήσεων. Προτείνεται η μείωση κατά 50% του υφιστάμενου ποσοστού από το επόμενο οικονομικό έτος.
4) Τέλος Επιτηδεύματος. Προτείνεται η κατάργησή του. Εωσότου αυτό καταστεί εφικτό, οι φορείς προτείνουν να αποτελέσει πόρο του ΟΑΕΕ.
5) Προτείνεται η κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης.
6) Ληξιπρόθεσμες Οφειλές στην Εφορία. Προτείνεται η επέκταση του αριθμού των δόσεων έως τις 100 μηνιαίες και μείωση των προσαυξήσεων. Επιπρόσθετα, προτείνεται η εκλογίκευση των προστίμων αλλά και των προσαυξήσεων που προκύπτουν από τόκους υπερημερίας. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται λόγος για επαναφορά σε ισχύ του Διοικητικού Συμβιβασμού.
7) Προτείνεται η επέκταση της ισχύος του μέτρου της Συλλογής των Αποδείξεων και για τους επιχειρηματίες.
8) Σε σχέση με τον ΦΠΑ διατυπώνονται οι εξής προτάσεις:
Α) απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο 20-50 χιλ. ευρώ
Β) αυτόματη επιστροφή ΦΠΑ για τις συνεπείς επιχειρήσεις χωρίς έλεγχο
Γ) συμψηφισμός χρεωστικού και πιστωτικού ΦΠΑ σε όλες τις συναλλαγές
Δ) καταβολή του ΦΠΑ εντός μηνός από την έκδοση του τιμολογίου
9) Σε σχέση με το μέτρο αφαίρεσης του ΑΦΜ προτείνεται η παρακολούθηση και όχι η αφαίρεσή του
10) Σε σχέση με τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων προτείνεται:
Α) την απαλλαγή από τον φόρο αυτό εκείνης της ακίνητης ιδιοκτησίας που είναι συντελεστής παραγωγής
Β) την απαλλαγή από τον φόρο αυτό της πρώτης ή κύριας κατοικίας στη βάση προϋποθέσεων που σχετίζονται με την οικογενειακή κατάσταση
Γ) την απαλλαγή από το φόρο αυτό κατά το μέρος της αξίας της περιουσίας που είναι ενυπόθηκο
Δ) την κατάργηση του «Συμπληρωματικού Φόρου»

Γ. «Κόκκινα Δάνεια»
Σε σχέση με τα επιχειρηματικά δάνεια προς τις τράπεζες που είναι στο «κόκκινο», βασική αρχή των συνυπογράφοντων φορέων είναι ότι η ρύθμιση αυτών των δανείων δεν πρέπει να αποσκοπεί αποκλειστικά στην αποκατάσταση της κεφαλειακής επάρκειας των τραπεζών, δηλαδή στη μονόπλευρη βιωσιμότητά τους αλλά και στη βιωσιμότητα αυτών των χρεών από τη σκοπιά του οφειλέτη.
Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι οι ρυθμίσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση της επιχείρησης , επομένως και τη δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων, είτε με επέκταση του χρόνου αποπληρωμής χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του ποσού με τόκους, είτε με μείωση του επιτοκίου.
Σύμφωνα με τους προέδρους των φορέων, η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε μια νέα γενιά προβληματικών επιχειρήσεων.

28 August 2014
Banner