Μικρή ανάκαμψη, έλλειψη ρευστότητας και αβέβαιο το μέλλον των μικρών επιχειρήσεων, καταγράφει η ΓΣΕΒΕΕ

16 September 2022

Μικρή ανάκαμψη, έλλειψη ρευστότητας και αβέβαιο το μέλλον των μικρών επιχειρήσεων, καταγράφει η ΓΣΕΒΕΕ

Οι μικρές επιχειρήσεις αν και δείχνουν μικρά σημάδια ανάκαμψης, εντούτοις 1 στις 3 έχει σχεδόν μηδενικά ρευστά διαθέσιμα. Σύμφωνα με έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ η κατάσταση φαίνεται να σταθεροποιείται το πρώτο εξάμηνο του 2022, όμως η ενεργειακή και γεωπολιτική κρίση αποτυπώνονται στη μείωση των καθυστερημένων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων σε επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί πριν από την πανδημία καθώς και την αύξηση της απασχόλησης η οποία παρουσιάζεται θετικό ισοζύγιο το πρώτο εξάμηνο του 2022 αλλά με καλές προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους.

Όπως αναφέρει η έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ: «Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ενισχύεται για τρίτο συνεχόμενο εξάμηνο και διαμορφώνεται στις 54,3 μονάδες. Λαμβάνοντας υπόψη την καθίζηση που υπέστη το 2020, όπου από τις 66,4 μονάδες που ήταν πριν την πανδημία διολίσθησε στις 20,1 μονάδες, φαίνεται ότι το πλήρες άνοιγμα της οικονομίας, η καλή τουριστική περίοδος και τα μέτρα στήριξης που έχουν εφαρμοστεί αποτέλεσαν τους παράγοντες για την περαιτέρω άνοδό του, περιορίζοντας τις αρνητικές προσδοκίες από την τρόικα των εν εξελίξει κρίσεων. Ωστόσο, δεν προσέγγισε τα προ πανδημίας επίπεδα».

Παρ’ όλη τη θετική εξέλιξη το α΄ εξάμηνο του 2022, η έλλειψη ρευστότητας είναι ένα σοβαρό πρόβλημα της οικονομικής κατάστασης των μικρών επιχειρήσεων. Σε ποσοστό 37,1% οι επιχειρήσεις δήλωσαν ότι έχουν μηδενικά ρευστά διαθέσιμα (27,8%) ή διαθέσιμα που επαρκούν λιγότερο από μήνα (9,2%). Όσον αφορά, μάλιστα τον κλάδο της εστίασης, καθώς και των πιο μικρών ακόμα επιχειρήσεων, τα πράγματα επιδεινώνονται καθώς η έλλειψη ρευστότητας ανοίγει νέο κύκλο υποχρεώσεων που αδυνατούν να εκπληρώσουν, προκαλώντας αέναη δυσχέρεια.

Το κόστος ενέργειας αναστέλλει την ανάκαμψη

Στη συγκυρία έρχονται να προστεθούν οι συνεχείς ανατιμήσεις με το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων να αυξάνεται καθημερινά και όπως αναφέρει η έρευνα: «…Αυξήθηκε μεσοσταθμικά το κόστος ενέργειας κατά 76%, το κόστος προμήθειας πρώτων υλών και εμπορευμάτων κατά 43,5%, το κόστος καυσίμων οχημάτων κατά 57,8% και το κόστος προμήθειας εξοπλισμού και μηχανημάτων κατά 26,2%. Συνέπεια του αυξημένου κόστους λειτουργίας ήταν να καταγραφεί νέος ιστορικά υψηλός αριθμός επιχειρήσεων που αύξησαν τις τιμές πώλησης αγαθών/υπηρεσιών. Το πρώτο εξάμηνο του 2022, 6 στις 10 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (59,2%) προχώρησαν σε αύξηση των τιμών τους».

Το μέλλον των επιχειρήσεων παρουσιάζεται αβέβαιο, όπως έχει καταγραφεί στην έρευνα μια που «σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις (38,6%) εκφράζουν φόβο για ενδεχόμενη διακοπή της δραστηριότητάς τους στο μέλλον. Αντίστοιχα, ο δείκτης βιωσιμότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων καταγράφει το χειρότερο ποσοστό από την έναρξη της υγειονομικής κρίσης με το 6,5% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων να αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο διακοπής της δραστηριότητας του».

Πηγή: ΓΣΕΒΕΕ

16 September 2022
Banner
Banner