Με 19 προτάσεις η Ελλάδα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας

26 February 2024

Με 19 προτάσεις η Ελλάδα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας

Σήμερα συνεδριάζει στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, με σκοπό να επανεξετάσει και να επαναπροσδιορίσει τις νέες στρατηγικές της Ε.Ε., μετά το κύμα έντονων διαμαρτυριών απ’ όλα τα κράτη-μέλη.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λ. Αυγενάκης, συμμετέχονας στη συνεδρίαση της ομάδας των EUMED-9 θα καταθέσει 19 προτάσεις για τεχνικές αλλαγές στην ΚΑΠ, ανάμεσα στις οποία περιλαμβάνονται:

  • Ευελιξία στην εφαρμογή των Προτύπων της αιρεσιμότητας με βάση τα περιφερειακά και τοπικά χαρακτηριστικά, τόσο για το έτος 2024 όσο και μακροπρόθεσμα.
  • Διευκόλυνση της μεταφοράς αδιάθετων ποσών και μεταξύ ετών για τις ετήσιες παρεμβάσεις του πρώτου Πυλώνα. Πρέπει να μειωθεί ο κίνδυνος απώλειας πόρων, ειδικά από τα οικολογικά προγράμματα. Δεν υπάρχουν περιθώρια για ρίσκο.
  • Απλοποίηση των ελέγχων και εξορθολογισμός των κυρώσεων. Οι ελεγκτικές διαδικασίες δεν μπορεί να είναι αποσυνδεμένες από την πραγματικότητα στο χωράφι. Υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερο σεβασμό  στις αρχές τόσο της απλούστευσης όσο και της αναλογικότητας. 
  • Εναρμόνιση των κανονιστικών απαιτήσεων σχετικά με τις επενδύσεις σε αρδευτικά έργα. 
  • Απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης των τροποποιήσεων των Στρατηγικών Σχεδίων, καθώς και αύξηση του αριθμού επιτρεπόμενων τροποποιήσεων.
26 February 2024
Banner