Ποια είναι η πρόοδος του ΠΑΑ 2014-2022 και της νέας ΚΑΠ

15 December 2023

Ποια είναι η πρόοδος του ΠΑΑ 2014-2022 και της νέας ΚΑΠ

Στα Ιωάννινα πραγματοποιήθηκε η 14η  συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022 και η 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027 παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)  Λευτέρη  Αυγενάκη, των υφυπουργών Διονύση  Σταμενίτη και   Σταύρου  Κελέτση,  του Περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέκου Καχριμάνη, καθώς και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκου

Στο πλαίσιο των δύο συνεδριάσεων καταγράφηκε μεταξύ άλλων, η σημαντική πρόοδος του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 καθώς και οι επιδόσεις του σε επίπεδο πληρωμών και κατ΄ επέκταση απορρόφησης ενωσιακών πόρων, ενώ έγινε αναφορά στις βασικές προκλήσεις και τον προγραμματισμό προσκλήσεων του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027.

Ο κ. Λευτέρης  Αυγενάκης στην ομιλία του αναφέρθηκε στην ανάγκη αμεσότερης και αποτελεσματικότερης ανταπόκρισης των μηχανισμών στήριξης των παραγωγών στις νέες προκλήσεις που διαμορφώνονται σχετικά με την ανταγωνιστικότητα, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη συνολικότερα των αγροτικών μας περιοχών. Υπογράμμισε δε την ιδιαίτερη βαρύτητα που η Κυβέρνηση αποδίδει στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών μέσων, όπως το ΠΑΑ και το Σ.Σ. ΚΑΠ στην υλοποίηση στρατηγικών παρεμβάσεων για την προσέλκυση νέων στον πρωτογενή τομέα, την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών γεωργικών πρακτικών, τη βελτίωση και ανάπτυξη δημοσίων εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών υποδομών, την ενθάρρυνση της καινοτομίας και των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, καθώς και τη στήριξη των τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών μέσα από τα προγράμματα LEADER. 

Ο υφυπουργός, Διονύσης Σταμενίτης, μίλησε για τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες του στρατηγικού σχεδιασμού του ΥΠΑΑΤ, όπως αυτές αποτυπώνονται και υλοποιούνται μέσα από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε., με έμφαση σε μέτρα και δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, τη βελτίωση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας της εγχώριας παραγωγής, στην στήριξη της απασχόλησης και των επενδύσεων, στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στη διασύνδεση της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με την γεωργική πρακτική, σε συνδυασμό με την καλύτερη οργάνωση της αλυσίδας τροφίμων μέσα από τη συνεργασία, τη δικτύωση και τη διαχείριση κινδύνων, καθώς και στην οικοδόμηση κλαδικών διασυνδέσεων της πρωτογενούς παραγωγής με τη μεταποίηση και τον τομέα των υπηρεσιών για την ουσιαστικότερη συμμετοχή του αγροδιατροφικού τομέα στην ανάπτυξη της υπαίθρου.

Ο υφυπουργός, Σταύρος Κελέτσης,χαιρέτισε τις εργασίες των συνεδριάσεων και επισήμανε ότι πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια από όλους μας για την εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ.

Με τη σειρά του ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης Δημήτρης Οδ. Παπαγιαννίδηςστην εισήγησή του αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα ικανοποιητική πορεία του ΠΑΑ και στις βασικές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν για την επιτάχυνση της εφαρμογής του, με έμφαση στα επενδυτικά προγράμματα, στα τοπικά προγράμματα LEADER, καθώς και στα μέτρα για την παροχή γεωργικών συμβουλών και την συνεργασία για την προώθηση της καινοτομίας. Επίσης, αναφέρθηκε στα πρώτα αποτελέσματα και συμπεράσματα από το πρώτο έτος εφαρμογής του ΣΣ ΚΑΠ, καθώς και στον προγραμματισμό των νέων προσκλήσεων για το επόμενο έτος. 

Στο πλαίσιο των εργασιών των δύο Επιτροπών Παρακολούθησης, τα μέλη τους ενημερώθηκαν, μέσω αναλυτικών παρουσιάσεων των στελεχών της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, σχετικά με:

  • Την πορεία υλοποίησης και το χρηματοδοτικό εργαλείο «μικροδανείων» του ΠΑΑ 2014-2022.
  • Την πορεία υλοποίησης και την έγκριση κριτηρίων επιλογής παρεμβάσεων του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.
  • Την έγκριση των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του νέου LEADER.
  • Την ηλεκτρονική πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ για την λειτουργία και υποστήριξη της Επιτροπής Παρακολούθησης ΣΣ ΚΑΠ.

Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων, βραβεύτηκαν 7 Δήμοι με τις καλύτερες προτάσεις για αγροτική οδοποιία, ή εξαιρετικές επιδόσεις στην απορρόφηση: Ζίτσας, Άργους - Ορεκτικού, Δίου-Ολύμπου, Σκύδρας, Ιεράπετρας, Ακτίου -Βόνιτσας, Αλμυρού.

15 December 2023
Banner