Με επιτυχία έγινε το συνέδριο Βιοτεχνολογίας και Τεχνολογίας Τροφίμων

14 October 2013

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοτεχνολογίας και Τεχνολογίας Τροφίµων, το οποίο συνδιοργάνωσαν η Ένωση Ελλήνων Χηµικών και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χηµικών Μηχανικών.
Το συνέδριο, το οποίο έλαβε χώρα στο MEC Παιανίας από 11 έως 13 Οκτ.2013, τίµησαν µε τη συµµετοχή τους περισσότερα από 300 άτοµα, κυρίως νέοι επιστήµονες και φοιτητές, ενώ παρουσιάστηκαν συνολικά σαράντα (40) προφορικές ανακοινώσεις και αναρτήθηκαν τριάντα οκτώ (38) γραπτές ανακοινώσεις.
Η υψηλή ποιότητα όλων των εργασιών που παρουσιάστηκαν αποδεικνύει τη σηµαντική δουλειά που πραγµατοποιείται στον τοµέα της έρευνας και του ελέγχου στη ώρα µας.
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε µε συζήτηση µεταξύ εκπροσώπων ερευνητικών, παραγωγικών και καταναλωτικών φορέων και αναδείχθηκε η ολιστική θεώρηση µε την οποία οφείλουµε να προσεγγίζουµε ζητήµατα που άπτονται της υγείας και της ασφάλειας του καταναλωτή.
Η εξέλιξη της επιστήµης οφείλει πάντοτε να έχει ως επίκεντρο τον Άνθρωπο.

14 October 2013
Banner
Banner