Μειώνονται τα βοοειδή και οι χοίροι στην Ε.Ε.

11 October 2022

Μειώνονται τα βοοειδή και οι χοίροι στην Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει σημαντικό πληθυσμό χοίρων και βοοειδών. Παρ' όλα αυτά, όμως, τον Μάιο και Ιούνιο 2022, ο πληθυσμός των βοοειδών μειώθηκε κατά 2% και ο πληθυσμός των χοίρων κατά 5%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021, με βάση τα διαθέσιμα αποτελέσματα των κρατών-μελών με τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο βοοειδή ή/και 3 εκατομμύρια χοίρους.

Κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2022, αναφέρθηκε σημαντική μείωση του πληθυσμού των χοίρων στην Πολωνία (μείωση 1,4 εκατομμυρίων κεφαλών, το ισοδύναμο -13%). Ο κύριος τύπος χοίρων που χάθηκαν ήταν οι χοιρομητέρες και αυτό δείχνει μείωση του αριθμού των ζώων αναπαραγωγής για τα επόμενα χρόνια.

Η μείωση ήταν μέρος μιας γενικής τάσης. Όλα τα κράτη-μέλη με πληθυσμό περισσότερα από τρία εκατομμύρια χοίρους ανέφεραν μείωση. Οι μειώσεις που καταγράφηκαν στην Πολωνία, τη Γερμανία (-10%; -2,4 εκατ.) και τη Δανία (-8%; -1 εκατ.) ήταν οι πιο έντονες.

Η πτωτική τάση στον πληθυσμό των βοοειδών συνεχίστηκε με συνολική πτώση 2% μεταξύ των χωρών με τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο βοοειδή. Αυτό ήταν ελαφρώς υψηλότερο από το μέσο ποσοστό μείωσης από το 2016 (-1%). Οι μειώσεις στο Βέλγιο ήταν ιδιαίτερα έντονες, ενώ σημειώθηκαν μειώσεις 5% μεταξύ 2021 και 2022 (-118.000) και 13% (-319.000) μεταξύ 2016 και 2022.

Η κατηγορία των βοοειδών που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν τα νεαρά βοοειδή (κάτω του 1 έτους) για σφαγή (-7%) και τα βοοειδή αναπαραγωγής, οι δαμαλίδες και οι αγελάδες μη γαλακτοπαραγωγής (όλα -3%).

11 October 2022
Banner