-3,2% το εμπόριο αγροτικών προϊόντων το 2023, σύμφωνα με τη Εurostat

10 May 2024

-3,2% το εμπόριο αγροτικών προϊόντων το 2023, σύμφωνα με τη Εurostat

Πρόσφατα στοιχεία της Eurostat ανέδειξαν το θέμα που υπάρχει στο εμπόριο αγροτικών προϊόντων μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. καθώς η αξία του εμπορίου μειώθηκε κατά 3,2%, σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, η αξία των συναλλαγών ανέρχεται σε 410,9 δισεκατομμύρια ευρώ, 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα από ό,τι το 2022 (424,4 δισεκατομμύρια ευρώ).

Τα ποσά αυτά προκύπτουν καθώς η Ε.Ε. εξήγαγε αγροτικά προϊόντα αξίας 228,6 δισ. ευρώ και εισήγαγε 182,3 δισ. ευρώ, δημιουργώντας πλεόνασμα 46,3 δισ. ευρώ. Επίσης, ενώ οι εξαγωγές παρέμειναν σταθερές, οι εισαγωγές μειώθηκαν.

Στο χρονικό διάστημα 2013 - 2023, το εμπόριο αγροτικών προϊόντων της Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 56,2%, δηλαδή μέση ετήσια αύξηση 4,6%.

Σχετικά με τους εξαγωγικούς εταίρους, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ο κυριότερος με μερίδιο 22% στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων της Ε.Ε. (48,6 δισ. ευρώ), έπονται οι Ηνωμένες Πολιτείες (12%, 27,5 δισ. ευρώ), ηΚίνα (6%, 13,5 δισ. ευρώ), η Ελβετία (5%, 12,1 δισ. ευρώ), η Ιαπωνία (3%, 7,2 δισ. ευρώ) και η Ρωσία (3%, 6,6 δισ. ευρώ).

Στην Ε.Ε. οι εισαγωγές προέρχονταν κυρίως από τη Βραζιλία (9%, 16,9 δισ. ευρώ), το Ηνωμένο Βασίλειο (8%, 15,8 δισ. ευρώ), την Κίνα (7%, 13,3 δισ. ευρώ), τις Ηνωμένες Πολιτείες (7%, 13,1 δισ. ευρώ), την Ουκρανία (5%, 9,5 δισ. ευρώ) και τη Νορβηγία (5%, 9,2 δισ. ευρώ).

Πηγή: ot.gr

10 May 2024
Banner