Μεγάλο ενδιαφέρον για το υποέργο: «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων»

17 June 2022

Μεγάλο ενδιαφέρον για το υποέργο: «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων»

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» της Δράσης «Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η οποία ξεκίνησε στις 15/6/22, προσέλκυσε πολλούς ενδιαφερόμενους επενδυτές όλων των κατηγοριών και από όλες τις περιφέρειες της χώρας, «επιβεβαιώνοντας τη σημαντικότητα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”», όπως αναφέρει το υπουργείο.

O στόχος του προγράμματος, με την γρήγορα απορρόφηση των κονδυλίων, είναι ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της ανθεκτικότητας του αγροτικού τομέα μέσα από μια σειρά επενδύσεων που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη, θα βελτιώσουν την συνδεσιμότητα, θα επιτύχουν οικονομικό και ψηφιακό μετασχηματισμό καθώς και αύξηση της παραγωγικότητας και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και βιώσιμων επιχειρήσεων.

Πιο αναλυτικά, κατά την πρώτη μέρα λειτουργίας του σχετικού συνδέσμου στην πλατφόρμα gov.gr υποβλήθηκαν συνολικά:

  • 54 αιτήσεις από δικαιούχους επιχειρήσεις του εμπορικού δικαίου (πλην ατομικές) με αποτέλεσμα, σε λιγότερο από 6 ώρες, να υπερκαλυφθεί το ποσό της Δημόσιας Ενίσχυσης (90.760.500 εκ. €) σε ποσοστό 140%, φτάνοντας στο τελικό ποσό Δημόσιας Ενίσχυσης των 126.780.395 εκ. €.
  • 19 αιτήσεις από δικαιούχους Συλλογικούς Φορείς με κάλυψη προϋπολογισμού Δημόσιας Ενίσχυσης ύψους 34.937.262 εκ. €.

Επιπλέον, οι Συλλογικοί Φορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις, έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις ενισχύσεις για την κάλυψη του υπόλοιπου διαθέσιμου ποσού της Δημόσιας Ενίσχυσης ύψους €55.823.237 στην ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr.

Σε περίπτωση μη δέσμευσης του ποσού της Δημόσιας Ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην κατηγορία δικαιούχων Συλλογικοί Φορείς, θα υπάρξει ενοποίηση των ποσών σε μία ενιαία κατηγορία, όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

17 June 2022
Banner