Μείωση των χοίρων στη Γερμανία

19 July 2023

Μείωση των χοίρων στη Γερμανία

Σημαντική μείωση στον πληθυσμό των χοίρων παρουσίασε η Γερμανία, κατά 16,1% σε ποσοστό και σε αριθμούς περίπου 4 εκατομμύρια ζώα. Πρόκειται για πρωτοφανή μείωση, αφού από την ενοποίηση της Γερμανίας το 1990 δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα ανάλογη κατάσταση.

Από τον Μάιο του 2023, 9,5 εκατομμύρια χοίροι πάχυνσης διατηρούνταν στη Γερμανία, ποσοστό που ήταν 1,7% (169.200 ζώα) λιγότερο από μισό χρόνο νωρίτερα. Ο αριθμός των χοιριδίων μειώθηκε ακόμη πιο σημαντικά κατά 5,2%  (30.300 ζώα). Ο αριθμός των νεαρών χοίρων μειώθηκε κατά 3,2% (124.800 σε 3,7 εκατομμύρια ζώα).

Σταθερά τα βοοειδή

Σε αντίθεση με τον πληθυσμό των χοίρων, ο αριθμός των βοοειδών που εκτρέφονται στη Γερμανία παρέμεινε πρόσφατα σχεδόν σταθερός. Από αρχές Μαΐου 2023, 10,9 εκατομμύρια βοοειδή διατηρούνταν στη Γερμανία, συμπεριλαμβανομένων 3,8 εκατομμυρίων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. Αυτό ήταν 0,5% (60.200 βοοειδή) και 0,9% (34.500 γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες) λιγότερα από τον Νοέμβριο του 2022.

Πηγή: euromeatnews.gr

19 July 2023
Banner
Banner