Μείωση του όγκου πωλήσεων το 2024 εκτιμούν τα στελέχη του λιανεμπορίου

14 February 2024

Μείωση του όγκου πωλήσεων το 2024 εκτιμούν τα στελέχη του λιανεμπορίου

Τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας κυλιόμενης Έρευνας Τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), όπου καταγράφονται οι απόψεις των στελεχών επιχειρήσεων του κλάδου. Τα βασικά συμπεράσματα που σημειώνει το ΙΕΛΚΑ είναι:

  • Παρότι σε χαμηλά επίπεδα, παραμένει σε θετική πορεία ο δείκτης οικονομικού κλίματος λιανεμπορίου τροφίμων
  • Προσδοκίες για αύξηση των πωλήσεων το 2024, αλλά με μείωση του όγκου πωλήσεων
  • 3 στις 5 επιχειρήσεις αναμένουν καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα το 2024
  • Κόστος μεταφορών, διεθνείς τιμές πρώτων υλών, καύσιμα, ενέργεια και εργασιακό κόστος και νομοθετικές ρυθμίσεις οι βασικές αιτίες των ανατιμήσεων

Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο 15 έως 31 Ιανουαρίου 2024 με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και δείγμα 130 ανώτερα και ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων (Λιανεμπόριο-Αλυσίδες σουπερμάρκετ και Προμηθευτές FMCG) από τη Γενική Διεύθυνση και τα τμήματα Marketing, Πωλήσεων. Αγορών, Οικονομικών, Πληροφορική κλπ.

Τα αποτελέσματα καταγράφουν την αξιολόγηση των εξελίξεων από τα στελέχη του κλάδου για το Β’ εξάμηνο 2023 και τις προσδοκίες τους για το Α’ εξάμηνο 2024 οι οποίες συνοψίζονται σε:

  • Αύξηση της αξίας των πωλήσεων το Α’ εξάμηνο του 2024 (+1,6%) σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2023.
  • Μείωση του όγκου πωλήσεων το Α’ εξάμηνο του 2024 (-1,3%) σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2023.
  • Διατήρηση του επίπεδου του οικονομικού κλίματος σε θετικά επίπεδα.
  • Ηπιότερη επίδραση των ανατιμήσεων στη λειτουργία των επιχειρήσεων και μειωμένη εκτίμηση για μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις.

Σε σχέση με τις προσδοκίες για τις πωλήσεις του κλάδου, καταγράφεται μεγάλο ποσοστό ερωτηθέντων 62% οι οποίοι θεωρούν ότι η αξία των πωλήσεων του κλάδου θα αυξηθεί το επόμενο εξάμηνο (έναντι 80% στην προηγούμενη μέτρηση), με ένα μικρό ποσοστό 15% οι οποίοι θεωρούν ότι θα παρουσιάσει μείωση. Μεσοσταθμικά τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι θα καταγραφεί αύξηση της τάξης του 1,6% στις πωλήσεις το εξάμηνο Ιανουάριος 2024-Ιούνιος 2024 σε σχέση με το ίδιο εξάμηνο του 2023.

Αντίθετα, τα στελέχη εκτιμούν μείωση του όγκου πωλήσεων το Α’ εξάμηνο του 2023 (-1,4%) σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023, η οποία είναι μάλιστα εντονότερη οριακά αυτής της προηγούμενης μέτρησης (-1,1%). Η διαφορά αυτή αποδίδεται στις πληθωριστικές τάσεις που επηρεάζουν αρνητικά τις καταναλωτικές συνήθειες, με τους καταναλωτές να προσαμρόζουν τη δαπάνη τους στο αντίστοιχο επίπεδο τιμών.

Όσο αφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά τις τιμές το 2024, σύμφωνα με τα στελέχη του κλάδου είναι: το κόστος μεταφορικών (85%), οι διεθνείς τιμές πρώτων υλών (75%), το κόστος ενέργειας (60%), το εργασιακό κόστος (59%), οι νομοθετικές ρυθμίσεις της πολιτείας (55%) και το κόστος χρήματος (53%)

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν την μεγάλη ένταση των πληθωριστικών πιέσεων και την πολυπλοκότητα αντιμετώπισης του φαινομένου, λόγω των πολλαπλών παραγόντων που επιδρούν στις τιμές.

14 February 2024
Banner
Banner