Μείωση του ΦΠΑ κατά 11% στα αγροτικά μηχανήματα

04 October 2023

Μείωση του ΦΠΑ κατά 11%  στα αγροτικά μηχανήματα

Related Articles

Νέα τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, αποτέλεσμα συνεργασίας των υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής, σύμφωνα με την οποία θα υπάρξει μείωση ΦΠΑ σε αγροτικά μηχανήματα (από 24% σε 13%).

Οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ θα ισχύσουν άμεσα από την 1η Νοεμβρίου 2023 και προβλέπεται ότι θα οδηγήσουν σε μείωση των τιμών για τα αντίστοιχα αγαθά και υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, με την τροπολογία μειώνεται από 24 σε 13% ο ΦΠΑ για τα εξής αγροτικά μηχανήματα:

Γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών, γεωργικές μηχανές, συσκευές και εργαλεία, αντλίες για υγρά, κινητά σιλό, θερμοκήπια, τα οποία από τη φύση και τα χαρακτηριστικά τους προορίζονται κυρίως ή αποκλειστικά για τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή τη δασοκομία. Στην κτηνοτροφία περιλαμβάνεται κάθε δραστηριότητα εκτροφής ζώων, πτηνών ή εντόμων. Δεξαμενές αποθήκευσης νερού, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αποθήκευση νερού για την άρδευση ή την στράγγιση ή την πυρόσβεση ή στις ιχθυοκαλλιέργειες. Εξαιρούνται τα μέρη και τα εξαρτήματα των παραπάνω αγαθών.

04 October 2023
Banner
Banner