Μείωση της παραγωγής χοιρείου κρέατος στην Ε.Ε.

14 July 2022

Μείωση της παραγωγής χοιρείου κρέατος στην Ε.Ε.

Αν και οι τιμές του χοιρείου κρέατος στην Ε.Ε. από τον Φεβρουάριο του 2022 έχουν ήδη ανακάμψει, παρ’ όλα αυτά υπάρχουν έντονες ανησυχίες για την παραγωγή κι αυτές οφείλονται σε τρέχοντα ζητήματα όπως οι μειωμένες εξαγωγικές προοπτικές, το υψηλό κόστος των εισροών, η αφρικανική πανώλη των χοίρων αλλά τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.  Η παραγωγή αναμένεται να μειωθεί έντονα στη Γερμανία (-14%), την Ιταλία (-7,5%), καθώς και στην Πολωνία (-14%).

Οι Κάτω Χώρες και ειδικά η Ολλανδία βρίσκεται στη δίνη των κανονισμών για τη μείωση των ρύπων και έτσι η παραγωγή αναμένεται να προσαρμοστεί αναλόγως (-3% στο Βέλγιο). Υπάρχει όμως και η Ισπανία, η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα της Ε.Ε. που είναι πιθανόν να συνεχίσει την αυξητική της τάση στην παραγωγή κατά 3%, όπως υπολογίζεται, μέσα στο 2022.

Ως μέσος όρος, η παραγωγή χοιρείου κρέατος αναμένεται να μειωθεί κατά 4,7 % το 2022. Το 2022, η εγχώρια χρήση της Ε.Ε. ενδέχεται να μειωθεί κατά 3,3 %, ποσοστό που θα ανέλθει κατά μέσο όρο σε 31,7 kg κατά κεφαλήν.

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στην Ευρώπη, η Κίνα συνεχίζει να αποκαθιστά την παραγωγική της ικανότητα στον τομέα του χοιρείου κρέατος και οι εξαγωγές της Ε.Ε. προς τη συγκεκριμένη χώρα αναμένεται να μειωθούν κατά 40 % το 2022, φθάνοντας σε επίπεδο λίγο υψηλότερο από εκείνο του 2016. Οι εξαγωγές της Ε.Ε. προς το Ηνωμένο ενδέχεται να αυξηθούν κατά 10% το 2022, φθάνοντας σχεδόν στα επίπεδα του 2019.

Οι εξαγωγές χοιρείου κρέατος της Ε.Ε. σε άλλους υπερπόντιους προορισμούς αναμένεται να αυξηθούν το 2022, όπως +20 % στην Ιαπωνία, τις Φιλιππίνες, τις ΗΠΑ και στην Αυστραλία. Συνολικά, οι εξαγωγές χοιρείου κρέατος της Ε.Ε. αναμένεται να μειωθούν κατά 9,6 % το 2022, πράγμα που σημαίνει ότι θα εξακολουθήσουν να φθάνουν σε επίπεδο 19 % υψηλότερο από τον μέσο όρο της περιόδου 2016-18. Οι εισαγωγές χοιρείου κρέατος της Ε.Ε. από το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να αυξηθούν κάθετα το 2022, κατά 34%. Επομένως, οι συνολικές εισαγωγές χοιρείου κρέατος της Ε.Ε. αναμένεται να αυξηθούν κατά 28 %, φθάνοντας σε επίπεδο ακόμη 21 % χαμηλότερο από τον μέσο όρο της περιόδου 2016-18.

Πηγή: pig333.com

14 July 2022
Banner