Μείον 50 ευρώ το στρέμμα στους κτηνοτρόφους από μη αξιοποιήσιμα βοσκοτόπια

26 September 2022

Μείον 50 ευρώ το στρέμμα στους κτηνοτρόφους από μη αξιοποιήσιμα βοσκοτόπια

Η αξιοποίηση του Κοινοτικού Κανονισµού 2017/2393 (Omnibus) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX%3A32017R2393) δεν αξιοποιείται προς όφελος των κτηνοτρόφων, με αποτέλεσμα ένας επαγγελματίας κτηνοτρόφος ο οποίος διαθέτει εκμεταλλεύσεις πάνω από 30 χρόνια και παράγει βιολογικό γάλα έως το 2023, χάνει 50 ευρώ για κάθε στρέμμα που διαθέτει. Αυτό συμβαίνει διότι συνεχίζει να υφίσταται η «τεχνική λύση», όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι,  κατά την οποία δεν κατανέμονται αναλογικά στους κτηνοτρόφους τα δικαιώματα και οι επιδοτήσεις που δικαιούνται, αλλά εφαρμόζεται η νέα ΚΑΠ κατά την οποία τα 50 ευρώ μοιράζονται ως εξής:

  • 12 ευρώ το στρέµµα από την εξισωτική ορεινών.
  • 21 ευρώ το στρέµµα από το πριµ βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας.
  • 10 ευρώ το στρέµµα από την αναδιανεµητική πληρωµή.
  • 7 ευρώ από το πριµ νεοεισερχόµενων.
  • Ποσό ανάλογα µε την αξία των δικαιωµάτων του.
  • Ποσό ανάλογα τη δράση πρασινίσµατος που θα ενταχθεί.

Από τη στιγμή που τα βοσκοτόπια θα ανέβουν από τα 14 εκατ. επιλέξιµα στα 19-20 εκατ. η µοναδιαία αξία των συγκεκριμένων δικαιωµάτων θα µειωθεί. Αυτό σημαίνει πως είναι διαφορετικό να λαµβάνει ένας κτηνοτρόφος 19 ευρώ το στρέµµα για 100 στρµ. βοσκοτόπου βάσει προηγούμενου κανονισμού και διαφορετικό να λαμβάνει 12 ευρώ το στρέµµα για µεγαλύτερη έκταση.

Όσον αφορά την τροποποιητική ΚΥΑ (Β’4585/2021) «Κατανοµή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας» είναι αβέβαιη η ανταπόκριση σχετικά με τον αριθμό των επιλ΄έξιμων βοσκοτόπων, µετά τη µείωση της αντιστοιχίας στην αναλογία ΜΜΖ για τα νεαρά ζώα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει δημοσιεύσει ακόμα στοιχεία, κι έτσι η μοιρασιά θα γίνει το 2022 με τα περσινά δεδομένα.

26 September 2022
Banner