Μέχρι 5 Αυγούστου αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Αγροανέλιξη – Β. Εύβοιας

03 August 2022

Μέχρι 5 Αυγούστου αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Αγροανέλιξη – Β. Εύβοιας

Ολοκληρώνεται στις 5 Αυγούστου η διαδικασία των δηλώσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα επιτάχυνσης ΑΓΡΟΑΝΕΛΙΞΗ – Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το οποίο 10 παραγωγοί που επιθυμούν να προχωρήσουν στη μεταποίηση των προϊόντων τους θα λάβουν τεχνογνωσία και οικονομική υποστήριξη.

Η δημιουργία του Ανοιχτού Κέντρου Στήριξης Κατοίκων της Βόρειας Εύβοιας υλοποιείται από την ActionAid Hellas, σε συνεργασία με τους οργανισμούς ΑΡΓΩ Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης & Ψυχικής Υγείας, Νέα Γεωργία Νέα Γενιά και Science Communication SciCo στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Στήριξης της Βόρειας Εύβοιας του ΙΣΝ.

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και αιτήσεις συμμετοχής: 697 219 52 79, https://www.facebook.com/hashtag/communitycenternorthenevia

03 August 2022
Banner
Banner