Μέχρι 29/12 η υποβολή αιτήσεων για «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα»

25 September 2023

Μέχρι 29/12 η υποβολή αιτήσεων για «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Related Articles

Παρατείνεται έως την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023 από το Υπουργείο Ανάπτυξης η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα»  (ΦΕΚ 3292/Β/18.5.2023) και την 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ 3291/Β/18.5.2023) του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», θα πρέπει να ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης (ΚΑΔ 16 έως 32), πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, ή στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (ΚΑΔ 52.29.19.03), με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Παράλληλα, σκοπός του καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

25 September 2023
Banner
Banner