Μέσα σε ένα μήνα οι διαγωνισμοί για τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης

15 May 2023

Μέσα σε ένα μήνα οι διαγωνισμοί για τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης

Νέες προγραμματικές συμβάσεις υπογράφηκαν στις 15/5, σχετικά με τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, μετά τη δημοσίευση της υπ’ αρ. 164/2023 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η συνεργασία επίτευξης των νέων προγραμματικών συμβάσεων έγινε ανάμεσα στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργο Γεωργαντά και τους εξής: τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γεώργιο Κασαπίδη, για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», με συνολικό προϋπολογισμό 1.949.213,90 ευρώ. Τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης Περιφέρειας Ηπείρου» με συνολικό προϋπολογισμό 1.928.868,44 ευρώ. Τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανό, για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», με συνολικό προϋπολογισμό 2.374.646,40 ευρώ. Τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης Περιφέρειας Κρήτης», με συνολικό προϋπολογισμό 2.120.313,52 ευρώ και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χρήστο Μέτιο, για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», με συνολικό προϋπολογισμό 1.800.102,86 ευρώ.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις προγραμματικές συμβάσεις οι προαναφερθείσες Περιφέρειες αναλαμβάνουν την αρμοδιότητα για την ωρίμανση, δημοπράτηση και διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών για την επιλογή αναδόχων για την εκπόνηση των μελετών για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Η διάρκεια των προγραμματικών συμβάσεων αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής τους και λήγει με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και σε κάθε περίπτωση, μέχρι τις 31/12/2024.

Σε ό,τι αφορά τους πόρους χρηματοδότησης των έργων θα προέλθουν από τα εισπραχθέντα μισθώματα για τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής που έχουν κατατεθεί υπέρ της κάθε Περιφέρειας.

Επίκειται η υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων με τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδος και Νοτίου Αιγαίου, τα σχέδια των οποίων έχουν ήδη υποβληθεί για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

15 May 2023
Banner
Banner