Λευκαντικά, καύσιμα και καθαριστικά ενέχουν πολλαπλούς κινδύνους – Εκδήλωση/ενημέρωση του υπουργείου Ανάπτυξης & Γ.Γ. Βιομηχανίας

08 December 2023

Λευκαντικά, καύσιμα και καθαριστικά ενέχουν πολλαπλούς κινδύνους – Εκδήλωση/ενημέρωση του υπουργείου Ανάπτυξης & Γ.Γ. Βιομηχανίας

Related Articles

Με αντικείμενο επικίνδυνες ουσίες που υπόκεινται σε ειδικές περιοριστικές διατάξεις στην κυκλοφορία και χρήση τους, βάσει του Κανονισμού 2019/1148 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς θεωρούνται πρόδρομες εκρηκτικών υλών το υπουργείο Ανάπτυξης διοργάνωσε, υπό τη Διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, μια σημαντική εκδήλωση με σκοπό να ενημερώσει και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κυκλοφορία και χρήση ορισμένων χημικών ουσιών.

Η υφυπουργός Ανάπτυξης, Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου η οποία ήταν παρούσα στην εκδήλωση, επισήμανε ότι οι συγκεκριμένες ουσίες χρησιμοποιούνται συχνά σε διάφορες βιομηχανικές διαδικασίες και επαγγελματικές δραστηριότητες, καθώς και στον καταναλωτικό τομέα, όπως σε καθαριστικά μέσα, καύσιμα και λευκαντικά, και ότι η σωστή ενημέρωση είναι κρίσιμη για την αποτροπή καταχρηστικής ή παράνομης χρήσης τους.

Επίσης, συζητήθηκε η σημασία του συνεχούς διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων απαγόρευσης και την τήρηση της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Τονίστηκε, παράλληλα, η ανάγκη για συνεργασία μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών, των οικονομικών φορέων και της εφοδιαστικής αλυσίδας για τον έλεγχο της χρήσης τους.

Το μήνυμα που ήθελε να δώσει η εκδήλωση ήταν η αποτροπή της απόκτησης αυτών των ουσιών από εγκληματικά στοιχεία, η μείωση της απειλής για σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες, και η προστασία των καταναλωτών από την ασυνείδητη ή παράνομη χρήση των εν λόγω ουσιών.

08 December 2023
Banner
Banner