Κωδικό έγκρισης πήρε η ΚΡΕΚΑ για εξαγωγές ζώντων ζώων

03 February 2014

Κωδικό έγκρισης πήρε η ΚΡΕΚΑ για εξαγωγές ζώντων ζώων

Κωδικός Αριθμός Έγκρισης χορηγήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα Κέντρα Συγκέντρωσης Βοοειδών και Αιγοπροβάτων της εταιρίας ΚΡΕΚΑ Α.Ε. Με αυτή την έγκριση τα κέντρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως Σημεία Ελέγχου για την εξαγωγή ζώντων ζώων σε τρίτες χώρες από το εμπορικό λιμάνι της Καβάλας Φίλιππος Β’, το οποίο εγκρίθηκε ως Σημείο Εξόδου για το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.
«Δεδομένου ότι ως τώρα δεν υπήρχε λιμάνι επίσημο ως Σημείο Εξόδου για τον Βορειοελλαδικό χώρο και ως εκ τούτου δεν υπήρχε δυνατότητα εξαγωγής ζώντων ζώων προς τρίτες χώρες, το ανωτέρω γεγονός αποτελεί σημαντικότατο βήμα για την προώθηση του εμπορίου ζώντων ζώων μεταξύ Κοινότητας και τρίτων χωρών», τονίζει η ΚΡΕΚΑ σε σχετικό δελτίο Τύπου.

03 February 2014
Banner