Κυρώσεις από την Ε.Ε. σε χώρες που επιδιώκουν οικονομικό εξαναγκασμό

17 November 2022

Κυρώσεις από την Ε.Ε. σε χώρες που επιδιώκουν οικονομικό εξαναγκασμό

Related Articles

Στη χθεσινή συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα κράτη-μέλη καθόρισαν σήμερα τη διαπραγματευτική τους θέση (εντολή) σχετικά με κανονισμό για την προστασία της Ένωσης και των κρατών-μελών της από τον οικονομικό εξαναγκασμό από τρίτες χώρες (πράξη κατά του εξαναγκασμού-«ACI»).

Ο συγκεκριμένος κανονισμός αποτελεί, στην ουσία, μια νέα εργαλειοθήκη για την εφαρμογή αυτόνομων πράξεων της Ε.Ε. που έχει ως στόχο να αποτρέπει τρίτες χώρες από το να ασκούν οικονομικό εξαναγκασμό στην Ε.Ε. και τα κράτη-μέλη της εκουσίως, δίνοντας τη δυνατότητα στην Ε.Ε. να υπερασπίζεται καλύτερα τον εαυτό της στην παγκόσμια σκηνή μέσω ποικίλων μέτρων αντίδρασης.

Ο Jozef Síkela, υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου της Τσεχικής Δημοκρατίας δήλωσε σχετικά: «Αυτό το νέο εργαλείο θα λειτουργήσει αποτρεπτικά και θα αντιμετωπίσει τον οικονομικό εξαναγκασμό από τρίτες χώρες σε μια περίοδο αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων. Η Ε.Ε. και τα κράτη μέλη της έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο εσκεμμένης οικονομικής πίεσης που ασκούν τρίτες χώρες μέσω μέτρων που επηρεάζουν το εμπόριο και τις επενδύσεις. Η Ε.Ε. έχει το δικαίωμα να υπερασπίζεται καλύτερα τον εαυτό της στην παγκόσμια σκηνή όταν γίνεται στόχος οικονομικού εκφοβισμού».

Η Ε.Ε. υπερασπίζεται τα συμφέροντά της

Ο νέος αυτός κανονισμός έρχεται ως απάντηση προς στον ενδεχόμενο οικονομικό εξαναγκασμό από τρίτες χώρες και αφορά την επιβολή εμπορικών περιορισμών. Για παράδειγμα οι εμπορικοί περιορισμοί θα μπορούσαν να είναι με τη μορφή αυξημένων τελωνειακών δασμών, αδειών εισαγωγής ή εξαγωγής, ή περιορισμών στον τομέα των υπηρεσιών, των δημόσιων συμβάσεων ή των άμεσων ξένων επενδύσεων. Τα μέτρα αυτά θα εφαρμόζονται χωρίς αναδρομική ισχύ και τηρουμένης της αναλογικότητας όσον αφορά τη ζημία που προκαλείται.

Ο κανονισμός πρέπει στην παρούσα φάση να συμφωνηθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Μόλις ο κανονισμός εκδοθεί επίσημα και από τα δύο θεσμικά όργανα, θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.

Πηγή: consilium.europa.eu

17 November 2022
Banner
Banner