ΚΥΑ για αυτόματη περιβαλλοντική αδειοδότηση κτηνοτροφικών μονάδων

23 July 2013

Με την υπογραφή του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, προχωρά η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης που απαλλάσσει από την υποχρέωση περιβαλλοντικής μελέτης μεγάλο αριθμό κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
Μια σειρά έργα του κτηνοτροφικού τομέα που χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος με τη συμπλήρωση μιας απλής αίτησης χωρίς κάποια πρόσθετη διαδικασία.
Έτσι απλοποιείται η διαδικασία και συντομεύεται ο απαιτούμενος χρόνος για την αδειοδότηση πολλών έργων, όπως: εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης (έως 15.000 θέσεις πάχυνσης), εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων με τα παράγωγα τους (έως 300 θέσεις χοιρομητέρων), εγκαταστάσεις εκτροφής κουνελιών (έως 1.000 κονικλομητέρες), εγκαταστάσεις εκτροφής αιγοπροβάτων (έως 1.500, ή έως 2.500 αιγοπρόβατα, ανάλογα με το αν ή περιοχή υπάγεται ή όχι στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000).

Αναλυτικότερα, το προωθούμενο για υπογραφή σχέδιο ΚΥΑ αφορά στις εξής κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις:

 • Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης (300 < Θ ≤ 15.000, με Θ= θέσεις πάχυνσης),
 • Εγκαταστάσεις εκτροφής ωοτόκων ορνίθων (200 < Θ ≤ 9.000, με Θ= θέσεις ωοτόκων ορνίθων),
 • Εγκαταστάσεις εκτροφής χοίρων πάχυνσης άνω των 30 kg (25 < Θ ≤ 500, με Θ= θέσεις χοίρων πάχυνσης),
 • Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων με τα παράγωγα τους μέχρι βάρους 30 kg (15 < Θ ≤ 300, με Θ= θέσεις χοιρομητέρων),
 • Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων με τα παράγωγα τους μέχρι τελικής πάχυνσης (8 < Θ ≤ 100, με Θ= θέσεις χοιρομητέρων)
 • Εγκαταστάσεις εκτροφής άλλων πτηνών (χήνες, ινδιάνοι, ορτύκια, πέρδικες, στρουθοκάμηλοι, φασιανοί κ.λπ.), (1 < Ι <30, με Ι= ισοδύναμα ζώα)
 • Εγκαταστάσεις εκτροφής κουνελιών (50 < Κ ≤ 1.000, με Κ= αριθμός κονικλομητέρων με τα παράγωγά τους)
 • Εγκαταστάσεις εκτροφής αιγοπροβάτων, (εντός περιοχών Natura: 200 ≤ Α < 1.500, εκτός περιοχών Natura: 400 ≤ Α < 2.500 με Α= αιγοπρόβατα)
 • Εγκαταστάσεις εκτροφής βοοειδών όπως μοσχάρια πάχυνσης, αγελάδες κ.λπ., (εντός περιοχών Natura: 10 ≤ Ι < 100, εκτός περιοχών Natura: 20 ≤ Ι < 150 με Ι= ισοδύναμα ζώα)
 • Εκτροφή άλλων ζώων όπως ιπποειδή, μινκ, αλεπούδες, σκύλοι κ.λπ. (5 ≤ Ι < 100 με Ι= ισοδύναμα ζώα)
 • Εκτροφή σαλιγκαριών (το σύνολο),
 • Μικτές μονάδες, (8 < Ι ≤ 100 με Ι= ισοδύναμα ζώα ) και
  Εκκολαπτήρια (το σύνολο).
23 July 2013
Banner
Banner