Κτηνίατρος εκτροφής: ένας ακόμη νέος θεσμός

08 April 2014

Κτηνίατρος εκτροφής: ένας ακόμη νέος θεσμός

Ένα νέο θεσμό για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δημιουργεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το πολυνομοσχέδιο που έχει καταθέσει στη Βουλή στα μέσα Δεκεμβρίου. Πρόκειται για τον ιδιώτη «κτηνίατρο εκτροφής».
Συγκεκριμένα με το άρθρο 60 του νομοσχεδίου ορίζεται ότι «για τη διασφάλιση της προστασίας και υγείας των ζώων και την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων καθώς και για την εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας», οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ιδιώτη κτηνιάτρου της επιλογής τους. Οι κτηνίατροι αυτοί αρκεί να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιφερειακή ενότητα που είναι εγκατεστημένη η κτηνοτροφική μονάδα, ή ελλείψει κτηνιάτρων σε όμορη περιφερειακή ενότητα. Για το λόγο αυτό θα οργανωθεί μητρώο ιδιωτών κτηνιάτρων που θα τηρείται στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου.
Το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ αφορά τους ελέγχους ασφάλειας των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας των ζώων, ενώ ασχολείται και με σειρά άλλων θεμάτων, όπως η τροποποίηση (απλοποίηση) των διατάξεων για το μητρώο εμπόρων αγροτικών προϊόντων, η νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.ά.

08 April 2014
Banner