Κρούσμα ευλογιάς των προβάτων στη Φθιώτιδα

11 December 2023

Κρούσμα ευλογιάς των προβάτων στη Φθιώτιδα

Την παρουσία ευλογιάς σε πρόβατο εκτροφής αποτελούμενη από 454 πρόβατα στη Δημοτική Κοινότητα Μαλεσίνας, του Δήμου Λοκρών, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας επιβεβαίωσε στις 08 Δεκεμβρίου 2023 το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την Ευλογιά των προβάτων και αιγών.

Η υποψία προήλθε λόγω κλινικών ευρημάτων στο εν λόγω ζώο (υψηλός πυρετός 42°C, ανορεξία, κατάπτωση, ερυθρές βλατίδες και οζίδια στην κάτω κοιλιακή χώρα). Όπως διαβεβαιώνει η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ, «όλα τα μέτρα που προβλέπονται στον Κανονισμό 2020/687 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης υπ’ αριθμ. 258933/2008 εφαρμόζονται από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές της Π.Ε. Φθιώτιδας. Η επιδημιολογική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη».

Για την αποτροπή εξάπλωσης του νοσήματος εντός της ελληνικής επικράτειας, εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παραπάνω σχετική εγκύκλιο:

«Ιδιαίτερα οι κτηνιατρικές αρχές των Π.Ε. Φθιώτιδας και Βοιωτίας παρακαλούνται για την πραγματοποίηση άμεσα των κάτωθι ενεργειών:

1) Ενημέρωση όλων των κατόχων εκμεταλλεύσεων προβάτων ή/και αιγοειδών καθώς και των εμπλεκομένων στο εμπόριο και την διακίνηση αυτών (υπεύθυνων σφαγείων, εμπόρων κ.λπ.) για το νόσημα, τη συμπτωματολογία του στο ζωικό κεφάλαιο, τις αρνητικές οικονομικές συνέπειές του καθώς και την αναγκαιότητα τήρησης αυξημένων μέτρων βιοπροφύλαξης στις εγκαταστάσεις.

2) Κατόπιν της οριοθέτησης Ζωνών Προστασίας και Επιτήρησης, πραγματοποίηση μίας τουλάχιστον επίσκεψης επίσημων κτηνιάτρων σε όλες τις εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων που διατηρούνται στις εν λόγω ζώνες, με προτεραιότητα στις εκμεταλλεύσεις της Ζώνης Προστασίας. Κατά την διάρκεια των επισκέψεων πραγματοποιείται:

α) απογραφή του ζωικού κεφαλαίου,

β) κλινική εξέταση όλων των προβάτων ή/και αιγοειδών,

γ) συλλογή δειγμάτων για εργαστηριακή εξέταση αν απαιτείται,

δ) επαλήθευση της τήρησης των μέτρων βιοπροφύλαξης στις εκτροφές (απολυμάνσεις τροχών οχημάτων και υποδημάτων στις εισόδους των εκμεταλλεύσεων)

ε) διεξαγωγή λεπτομερούς έρευνας για τον εντοπισμό τυχόν επιδημιολογικά συνδεόμενων εγκαταστάσεων.

Επισημαίνεται η σημασία της παθητικής επιτήρησης για την έγκαιρη ανίχνευση του νοσήματος και τονίζεται ότι απαιτείται η συνεργασία και η ετοιμότητα όλων των εμπλεκομένων για την αποτροπή εξάπλωσης της σημαντικής αυτής επιζωοτίας».

11 December 2023
Banner
Banner