Κρούσματα σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας στη Φθιώτιδα

11 March 2014

Δυο θετικά κρούσματα σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών εντόπισε το Εθνικό Κτηνιατρικό Εργαστήριο Αναφοράς της Λάρισας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα δυο κρούσματα αφορούσαν νεκρά βοοειδή από εκτροφή της Φθιώτιδας.
Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου του ΥΠΑΑΤ οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται και συγκεκριμένα:

Άμεση και καθολική απαγόρευση εισόδου και εξόδου των ζώων και των προϊόντων τους από την προσβεβλημένη εκτροφή.
Ενημέρωση του κτηνοτρόφου και των εμπλεκόμενων φορέων για υποχρεωτική τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων αντιμετώπισης της νόσου.
Ενίσχυση και εντατικοποίηση σε όλα τα σφαγεία της χώρας των επισήμων ελέγχων στα σφάγια ενήλικων βοοειδών που υποχρεωτικώς εξετάζονται για ενδεχόμενη παρουσία της νόσου πριν δοθούν στην κατανάλωση.​
Γνωστοποίηση των κρουσμάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (12/3/2014)
Με νεώτερη ενημέρωση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει ότι οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, υπό την καθοδήγηση της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής, εφαρμόζουν, από το 1997, Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ), το οποίο επικαιροποιείται κάθε χρόνο, και περιλαμβάνει επίσημο έλεγχο:
α) σε βοοειδή που σφάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε ΟΛΑ τα σφαγεία της χώρας. Στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών, λαμβάνονται δείγματα εγκεφαλικού ιστού, τα οποία αποστέλλονται για έλεγχο στο δίκτυο Κτηνιατρικών Εργαστηρίων για τη ΣΕΒ. Τα σφάγια δίνονται στην κατανάλωση μόνο σε περίπτωση που τα αποτελέσματα για ΣΕΒ είναι αρνητικά. Συνεπώς, το κρέας που διατίθεται στην κατανάλωση είναι απολύτως ΑΣΦΑΛΕΣ για τον Έλληνα καταναλωτή.
β) σε νεκρά βοοειδή στις εκτροφές. Στην περίπτωση αυτή ανήκει το περιστατικό με τα δύο (2) θετικά κρούσματα της νόσου, σε εκτροφή της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
Αναφορικά με τα ανωτέρω κρούσματα, ενημερώνουμε τα ακόλουθα:
Στις 7/3/2014, ολοκληρώθηκε ο εργαστηριακός έλεγχος των δύο θετικών κρουσμάτων της νόσου από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς της ΣΕΒ.
Στις 8 και 9/3/2014, διενεργήθηκε από τη Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής επιτόπιος έλεγχος στην εκτροφή, ενημέρωση του υπευθύνου της εκτροφής και διοικητικός έλεγχος στα υπάρχοντα αρχεία.
Από τις 7/3/2014, η συγκεκριμένη εκτροφή βρίσκεται πλέον υπό επίσημη επιτήρηση και έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.

Επιπλέον, από το 2007 πραγματοποιείται σε ετήσια βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ζωοτροφών, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει και τον έλεγχο των ζωοτροφών για ΣΕΒ. Στο Πρόγραμμα περιλαμβάνεται η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων σε 300 δείγματα ζωοτροφών ανά έτος για τη ΣΕΒ.
Μέχρι σήμερα ΔΕΝ έχουν βρεθεί περιπτώσεις μη συμμορφούμενων δειγμάτων ζωοτροφών για βοοειδή. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος ελέγχονται επιπρόσθετα και δείγματα ζωοτροφών από τη συγκεκριμένη εκτροφή, όπου βρέθηκαν τα θετικά κρούσματα της νόσου.

11 March 2014
Banner
Banner