Και νέα κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων – 16 νεκροί χοίροι στη Φλώρινα

07 July 2023

Και νέα κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων – 16 νεκροί χοίροι στη Φλώρινα

Νέο κρούσμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων στη χώρα μας ανακοινώθηκε από την Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Φλώρινας. Πρόκειται για την ύπαρξη θετικού κρούσματος σε εκτροφή της Τ.Κ. Σκοπού, στη θέση Τσεκούρι - Καϊμακτσαλάν, της ΠΕ Φλώρινας.

Η εκτροφή αποτελούνταν από 16 χοίρους, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί εξαιτίας της νόσου και επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη της ασθένειας κατόπιν εργαστηριακών ελέγχων.

Τηρήθηκαν όλα τα μέτρα βιοασφάλειας για την υγειονομική ταφής ων νεκρών χοίρων, ενώ ταυτόχρονα έγιναν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, όπως π.χ. απολυμάνσεις στο χώρο και στους εξοπλισμούς.

Κατόπιν εντολής του γενικού διευθυντή Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κινητοποιήθηκαν όλες οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές της Π.Ε. Φλώρινας. Εν τω μεταξύ έχει ήδη κινηθεί διαδικασία για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, βάσει της κοινοτικής αλλά και της εθνικής νομοθεσίας, ώστε να αντιμετωπιστεί η νόσος.

Αναλυτικά πραγματοποιήθηκε:

  • Ενεργοποίηση του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων για την αντιμετώπιση του νοσήματος στην Π.Ε. Φλώρινας, όπως προβλέπει το άρθρο 4 του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (Απόφαση 260918/14.01.2009 ΦΕΚ Β΄ 75 22.01.2009).
  • Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας και Επιτήρησης γύρω από τη μολυσμένη εκτροφή.
  • Μέτρα στις ανωτέρω ζώνες.
  • Μέτρα στη μολυσμένη εκμετάλλευση.

    Μέτρα στην Π.Ε. Φλώρινας.

  • Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας.
  • Εφαρμογή των μέτρων επιβολής σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις για την αποτροπή διασποράς του ιού της ΑΠΧ, σύμφωνα με το άρθ. 7, της υπ’ αριθ. 1102/182415 (ΦΕΚ Β’ 3211), Απόφασης του ΥπΑΑΤ, για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος.

Να σημειώσουμε πως η αφρικανική πανώλη των χοίρων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, δεν αποτελεί πρόβλημα δημόσιας υγείας αλλά είναι λοιμώδης ιογενής νόσος δεσποζόμενων και άγριων χοιροειδών, με σοβαρές οικονομικές συνέπειες στη χοιροτροφία και στην αγροτική οικονομία της χώρας.

07 July 2023
Banner