Κερδίζει έδαφος η βιολογική καλλιέργεια και η εκτροφή βοοειδών στην Ε.Ε.

30 June 2023

Κερδίζει έδαφος η βιολογική καλλιέργεια και η εκτροφή βοοειδών στην Ε.Ε.

Η Eurostat δημοσίευσε τα τελευταία στοιχεία για την ευρωπαϊκή βιολογική γεωργική παραγωγή, στις 22 Ιουνίου 2023. Το 2021, η ευρωπαϊκή γεωργική περιοχή που μετατράπηκε σε βιολογική γεωργία έφτασε τα 15,9 εκατομμύρια εκτάρια ή το 9,9% της καλλιεργούμενης γης.

Μεταξύ 2012 και 2021, οι εκτάσεις που διατίθενται για τη βιολογική γεωργία θα αυξηθούν σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Στην Πορτογαλία και στην Κροατία σχεδόν τετραπλασιάστηκαν, σημειώνοντας άλμα 283% και 282% αντίστοιχα. Την ίδια χρονική περίοδο οι γαλλικές βιολογικές εκτάσεις αυξήθηκαν κατά 169%. Το 2021, με 2,8 εκατομμύρια εκτάρια που μετατράπηκαν ή βρίσκονται σε διαδικασία μετατροπής, η Γαλλία είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα όσον αφορά τις εκτάσεις που διατίθενται στη βιολογική γεωργία.

Ο τύπος των επιφανειών που μετατρέπονται ή βρίσκονται σε διαδικασία μετατροπής ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τη χώρα. Δηλαδή, το 99,1% των φινλανδικών οργανικών επιφανειών είναι εν δυνάμει αλλά και καλλιεργούμενες εκτάσεις (δημητριακά, κηπουρικές αγορές, καλλιέργειες αγρού),το 90% των τσεχικών οργανικών επιφανειών είναι λιβάδια και βοσκοτόπια.

6,6% βιολογικά βοοειδή

Σε αναλογία με το συνολικό έδαφός της, η Αυστρία είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη όσον αφορά τη μετατροπή (26%) ενώ η Μάλτα κατατάσσεται στην τελευταία θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών (0,6%).

Η Σουηδία είναι ο ηγέτης στη φυτική παραγωγή. Η χώρα παράγει το 17,7% των φρέσκων λαχανικών και το 6,6% των ευρωπαϊκών βιολογικών δημητριακών (σιτηρά και σπόροι).

Η Ευρώπη εξακολουθεί να έχει έναν αυξανόμενο αριθμό εκμεταλλεύσεων βοοειδών και αιγοπροβάτων, που εκτρέφονται και αναπτύσσονται σε συνθήκες βιολογικής γεωργίας. Το 2021, οι βιολογικές εκμεταλλεύσεις βοοειδών αντιπροσωπεύουν το 6,6% των ευρωπαϊκών εκμεταλλεύσεων βοοειδών.

Πηγή: lafranceagricole.fr

30 June 2023
Banner