Κατατέθηκε κοινό πλαίσιο προτάσεων των χωρών της EUMED 9 για τεχνικές βελτιώσεις στην ΚΑΠ

27 February 2024

Κατατέθηκε κοινό πλαίσιο προτάσεων των χωρών της EUMED 9 για τεχνικές βελτιώσεις στην ΚΑΠ

Ολοκληρώθηκε χθες η δεύτερη συνεδρίαση των 9 χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMED 9), στις Βρυξέλλες,  με τον κ. Αυγενάκη να δηλώνει έχοντας καταθέσει τις 19 προτάσεις για τεχνικές αλλαγές στην ΚΑΠ:

«Το κεντρικό θέμα είναι η ανταπόκριση που πρέπει να δείξει η ΕΕ στα πραγματικά, δίκαια αιτήματα όλων των Ευρωπαίων αγροτών. Αφουγκραζόμαστε τα προβλήματά τους, την αγωνία τους και γι' αυτό τον λόγο παίρνουμε πρωτοβουλίες».

Σε ό,τι αφορά τη νέα ΚΑΠ ο κ. Αυγενάκης σημείωσε ότι αν και κάνει σημαντικά βήματα για την κλιματική μετάβαση μακροπρόθεσμα, χρειάζεται σημαντικές μεταρρυθμίσεις βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα έτσι ώστε:

* Η κλιματική μετάβαση να γίνει με τρόπο βιώσιμο, και να μην επιβαρύνει δυσανάλογα τους αγρότες μας. Έκανε ειδική αναφορά στην ανάγκη  απλοποίησης της ΚΑΠ και μείωσης της γραφειοκρατίας.

* Να δημιουργηθεί ένα Συλλογικό Ευρωπαϊκό Εργαλείο για την αντιμετώπιση κλιματικών κρίσεων  με αξιοποίηση του 2% της ΚΑΠ για αντιμετώπιση των επιπτώσεων εκτάκτων φυσικών φαινομένων, όπως αυτά που συνέβησαν στη Θεσσαλία.

Η Ελλάδα, κατέθεσε 19 προτάσεις για τεχνικές αλλαγές στην ΚΑΠ μεταξύ των οποίων είναι και οι εξής:

  • Απλοποίηση των ελέγχων και εξορθολογισμός των κυρώσεων.

Υποστηρίζουμε εξαιρέσεις από τους ελέγχους αιρεσιμότηταςγια τους μικρούς γεωργούς και μη επιβολή κυρώσεων σε κανέναν γεωργό για μη συμμόρφωση με τα Πρότυπα κατά το έτος 2024.

  • Τροποποιήσεις για την βιώσιμη μετάβαση και προστασία μικροπαραγωγών

Ευελιξία στην εφαρμογή των Προτύπων της αιρεσιμότητας με βάση τα περιφερειακά και τοπικά χαρακτηριστικά, τόσο για το έτος 2024 όσο και μακροπρόθεσμα.

  • Ευχέρεια για χρήση του 2% της ΚΑΠ κατά βούληση σε περιόδους κρίσης

Το γεωργικό αποθεματικό δεν αρκεί να καλύψει όλες τα είδη κρίσεων. Σε επίπεδο άμεσης αντίδρασης,ο Έλληνας υπουργός, είπε ότι έχει διατυπώσει  την στήριξή του στον προτεινόμενο από Κροατία adhoc μηχανισμό αξιοποίησης μέρους του προϋπολογισμού των Στρατηγικών Σχεδίων ΚΑΠ.

  • Διευκόλυνση της μεταφοράς αδιάθετων ποσών και μεταξύ ετών για τις ετήσιες παρεμβάσεις του πρώτου Πυλώνα.
  • Eναρμόνιση των κανονιστικών απαιτήσεων σχετικά με τις επενδύσεις σε αρδευτικά έργα. 
  • Απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης των τροποποιήσεων των Στρατηγικών Σχεδίων, καθώς και αύξηση του αριθμού επιτρεπόμενων τροποποιήσεων. Όπως είπε, θεωρεί αυτονόητη την επαναφορά του κανόνα Ν+3.
  • Ενίσχυση της θέσης γεωργών στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

Όπως ανέφερε «η επιβίωση των γεωργών μας εξαρτάται πρωτίστως από την ανταγωνιστικότητά τους. Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές υποβαθμίζουν τη συνεισφορά των γεωργών στην αλυσίδα, ενισχύουν τα μονοπώλια και λειτουργούν αρνητικά για το σύνολο της κοινωνίας που επωμίζεται τεράστιες αυξήσεις στις τιμές βασικών ειδών διατροφής».

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου Μαρία Παναγιώτου  η οποία έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είχαμε σήμερα τη δεύτερη συνάντηση για το 2024 της EUMED 9, μια πάρα πολύ καλή συνάντηση, καθότι στην ατζέντα μας έχουμε σημαντικά θέματα που αφορούν τους αγρότες μας. Εγώ έρχομαι εδώ έχοντας ως βασικούς πυλώνες αυτά στα οποία στηρίζω τις τοποθετήσεις και αυτά τα οποία ζητάμε να αλλάξουν. Είναι αφενός τα αιτήματα των αγροτών μας γιατί είμαστε σε μια ανοιχτή διαδικασία διαλόγου μαζί τους και μαζικούς πυλώνες που περιγράφονται στο πρόγραμμα διακυβέρνησης "Νίκος Χριστοδουλίδης" που αφορούν το δίκαιο εισόδημα των αγροτών, την ασφάλεια των καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου σήμερα αποφασίσαμε ότι θα συναντιόμαστε πριν από κάθε Συμβούλιο. Η Κύπρος είναι η προεδρεύουσα χώρα για το EUMED 9 για το 2024. Οπότε εμείς θα διοργανώσουμε, τους επόμενους μήνες, όλες τις συναντήσεις μας πριν από κάθε Συμβούλιο. Αυτό το οποίο κατέθεσα εγώ σήμερα είναι να κυκλοφορήσει ένα κείμενο, το οποίο θα ετοιμάσουμε εμείς ως μνημόνιο συναντίληψης, να συμφωνήσουμε όλοι για το πως θα γίνονται αυτές οι συναντήσεις μας καθώς επίσης και τις κοινές προτάσεις τις οποίες θα καταθέσουμε όλοι μαζί για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των αγροτών μας και για να το καταφέρουμε αυτό θα πρέπει να δώσουμε πρακτικές λύσεις και άμεσα στα αιτήματά τους. Η ισχύς εν τη ενώσει και αυτό το οποίο ξεκινάμε και συνεχίζουμε στην EUMED 9 είναι αυτό που θα ενισχύσει και τις κοινές μας διεκδικήσεις».

27 February 2024
Banner
Banner