Κατανομή βοσκοτόπου με πλαφόν – τροποποίηση της ΚΥΑ του 2015

30 December 2022

Κατανομή βοσκοτόπου με πλαφόν – τροποποίηση της ΚΥΑ του 2015

Με νέα Απόφαση που δημοσιεύτηκε πρόσφατα (ΦΕΚ Β’ 6647-22/12/2022) τροποιήθηκε η υπ’ αρ. 873/55993/2015 κοινή υπουργική απόφαση «Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας» (Β’ 942). Η νέα απόφαση αναφέρεται στην κατανομή βοσκότοπου και στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων όσων κτηνοτρόφων έχουν στην ιδιοκτησία τους πάνω από 100 αιγοπρόβατα ή 15 βοοειδή και κατά περίπτωση και λαμβάνουν συνδεδεμένη ενίσχυση ή τεκμηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει ετήσιου κύκλου εργασιών μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000 ευρώ.

Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ και καλύπτει τις περιόδους από το έτος ενίσχυσης 2021 και μετά.

Το νέο εδάφιο που προστίθεται στο άρθρο 5-παρ. 12 έχει ως εξής:

«Στους κτηνοτρόφους που κατέχουν ή μισθώνουν βοσκήσιμες γαίες κατανέμονται επιλέξιμες εκτάσεις μόνο για το μέρος που υπολείπεται για την πλήρη ενεργοποίηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης περιφέρειας βοσκότοπου (ΠΕ1). Οι ιδιωτικές εκτάσεις που δηλώθηκαν κατά το χρόνο απόκτησης των δικαιωμάτων βοσκότοπου εξαιρούνται από την κατ’ έτος απαίτηση κατανομής της παρούσας. Η ανωτέρω εξαίρεση από την κατ’ έτος απαίτηση κατανομής δεν εφαρμόζεται για τις ιδιωτικές εκτάσεις που είχαν δηλωθεί από κτηνοτρόφους, που από το έτος ενίσχυσης 2021 και εφεξής,

α) διαθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα ή 15 βοοειδή κατά περίπτωση και

β) λαμβάνουν συνδεδεμένη ενίσχυση ή τεκμηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει ετήσιου κύκλου εργασιών μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000,00 ευρώ».

Αναλυτικά δείτε την τροποιητική απόφαση σε μορφή PDF ΕΔΩ

30 December 2022
Banner