Καταβολή Προκαταβολών Ζωικού Κεφαλαίου

24 June 2022

Καταβολή Προκαταβολών Ζωικού Κεφαλαίου

Καταβάλλεται σήμερα από τον ΕΛΓΑ προκαταβολή στους παραγωγούς της Λακωνίας, ύψους €3,5 εκατομμυρίων, για τις ζημιές από τον παγετό του Ιανουαρίου 2022.

Η καταβολή αφορά παραγωγούς εσπεριδοειδών της Περιφερειακής  Ενότητας Λακωνίας οι οποίοι, σύμφωνα τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικού Κεφαλαίου, υπέδειξαν το ζημιωθέν φυτικό τους κεφάλαιο και προσκόμισαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Παράταση Καταβολής της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς για το 2022 έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Η Διοίκηση του ΕΛΓΑ αποφάσισε να παρατείνει τη καταληκτική ημερομηνία καταβολής Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς για το έτος 2021, από την 30η Ιουνίου 2022 στις 30 Σεπτεμβρίου 2022. Η Διοίκηση έλαβε αυτή την απόφαση κατανοώντας τις αντιξοότητες, τις οποίες αντιμετωπίζουν οι αγρότες της χώρας.

24 June 2022
Banner