Κανένα θετικό δείγμα κρέατος αλόγου σε ελέγχους του ΕΦΕΤ

28 July 2014

Ολοκληρώθηκε το δεύτερο πρόγραμμα ελέγχων για την παρουσία κρέατος αλόγου σε προϊόντα που περιέχουν βόειο κρέας και στη χώρα μας δεν βρέθηκε κανένα θετικό δείγμα. Αυτό ανακοίνωσε ο ΕΦΕΤ, ο οποίος εξέτασε 102 δείγματα κρέατος, κιμά, προϊόντων κρέατος και παρασκευασμάτων κρέατος τα οποία διατίθενται στο εμπόριο με επισήμανση ότι περιέχουν βόειο κρέας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση τα 81 δείγματα προέρχονταν από προσυσκευασμένα τρόφιμα που προορίζονταν για τον τελικό καταναλωτή και τα 21 από τρόφιμα που προσφέρονται προς πώληση στον τελικό καταναλωτή χωρίς προσυσκευασία, ή συσκευάζονται στην εγκατάσταση πώλησης. Το πρόγραμμα ελέγχων πραγματοποιήθηκε στο πρώτο εξέμηνο του 2014 και τα αποτελέσματά του έχουν κοινοποιηθέι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Δοικιμών Αττικής του ΕΦΕΤ (φωτογραφία), το οποίο έχει εξοπλιστεί και αναπτύξει τις κατάλληλες μεθόδους για το σκοπό αυτό.
Συνολικά στις 28 χώρες μέλη της Ε.Ε., καθώς και σε Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία πραγματοποιήθηκαν 2.622 έλεγχοι, από τους οποίους βρέθηκαν 16 δείγματα, δηλαδή ποσοστό 0,61%, αρκετά λιγότερα από αυτά που είχαν βρεθεί πέρυσι στα αντίστοιχα τέστ (4,6%). Τα θετικά δείγματα ανιχνεύθηκαν σε επτά χώρες: από 4 δείγματα σε Βουλγαρία, Ουγγαρία, 3 στην Πορτογαλία, 2 στην Λεττονία και από 1 δείγμα σε Γερμανία, Ισπανία, και Σλοβενία.

28 July 2014
Banner