Καλός πελάτης της Νέας Ζηλανδίας η Κίνα

21 November 2013

Σε καλό πελάτη της Νέας Ζηλανδίας έχει εξελιχθεί η Κίνα, καθώς στην τελευταία καταλήγει το 33% των εξαγωγών πρόβειου κρέατος της πρώτης. Στα στοιχεία που δίνει ο οργανισμός Β + LNZ, οι συνολικές εξαγωγές πρόβειου κρέατος στην Κίνα άγγιξαν τις 131.000 τόνους το 2012-13, όταν την ίδια περίοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο εξήχθησαν 74.000 τόνοι. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι σε αξία οι εξαγωγές προς την Κίνα παρέμειναν πολύ χαμηλά. Η μέση τιμή που πήρε η Νέα Ζηλανδία από την Κίνα ήταν 4.800 δολάρια ανά τόνο, τη στιγμή που έπαιρνε 9.000 δολάρια για κάθε τόνο που κατευθυνόταν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και 11.500 δολάρια για κάθε τόνο που κατευθυνόταν προς τις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τους επιτελείς του Β + LNZ, «οι διαφορές αυτές στη μέση τιμή οφείλονται στη σύνθεση του προϊόντος που εξάγεται προς τις διάφορες χώρες. Οι εξαγωγές της Νέας Ζηλανδίας προς τις ανεπτυγμένες αγορές περιλαμβάνουν ένα υψηλότερο ποσοστό τεμαχίων που είναι έτοιμα για κατανάλωση. Αντιθέτως, τα τεμάχια που εξάγονται στην Κίνα υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία πριν καταναλωθούν».
Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι συνολικές εξαγωγές της Νέας Ζηλανδίας σε αρνί αυξήθηκαν πέρυσι κατά 18% σε 313.000 τόνους, αν και η μέση εξαγωγική τιμή έπεσε κατά 16%.
Αντίθετη είναι η εικόνα στη μέση τιμή που πήρε η Νέα Ζηλανδία για το βόειο κρέας που εξήγαγε στην Κίνα. Η τιμή αυξήθηκε πέρυσι κατά 15%. Πρέπει να σημειωθεί μάλιστα ότι οι εξαγωγές βόειου κρέατος προς την Κίνα σχεδόν εξαπλασιάστηκαν: από 6.300 τόνους το 2011-12 σε πάνω από 36.000 τόνους το 2012 -13.

Πηγή: globalmeatnews.com

21 November 2013
Banner
Banner