Καλάθι του νοικοκυριού μέχρι τέλους του χρόνου

30 June 2023

Καλάθι του νοικοκυριού μέχρι τέλους του χρόνου

Το καλάθι του νοικοκυριού φαίνεται να γίνεται θεσμός, αφού το υπουργείο Ανάπτυξης συνεχίζοντας το πρόγραμμά του ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό και τις επιχειρήσεις ότι θα συνεχιστεί μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ταυτόχρονα, θα επεκταθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 το μέτρο του μεγίστου περιθωρίου κέρδους για τις επιχειρήσεις που εμπορεύονται βασικά καταναλωτικά προϊόντα και καύσιμα προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας εις βάρος των καταναλωτών.

30 June 2023
Banner