Και το πρόβειο κρέας στα προγράμματα προώθησης

05 August 2013

Και το πρόβειο κρέας περιλαμβάνεται στον κατάλογο των επιλέξιμων προϊόντων για προώθηση, σύμφωνα με απόφαση της Κομισιόν. Με την απόφαση αυτή που δημοσιεύτηκε στις 31 Ιουλίου δεν περιλαμβάνονται στα επιλέξιμα προϊόντα πλέον τα πουλερικά.
Όπως είχε ήδη γράψει το Meat News, το πρόβειο κρέας εισάγεται για πρώτη φορά στα επιλέξιμα λόγω της δυσχέρειας στον κλάδο με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με την παραγωγή και την κατανάλωσή του.
Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι αποτελεί έναν πολύ ευαίσθητο τομέα που διέρχεται κρίση: η κατανάλωση, η παραγωγή και οι τιμές του πρόβειου κρέατος ακολουθούν πτωτική πορεία, ενώ το κόστος (εισαγωγή της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, τιμές των ζωοτροφών, παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής, όπως η εποχιακή μετακίνηση) αυξάνεται. Επιπλέον, η προσφορά πρόβειου κρέατος από τρίτες χώρες αυξάνεται. Δεδομένης της επιδείνωσης της αποδοτικότητας, πολλοί παραγωγοί αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την παραγωγή, με ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά την ποικιλία του κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την περαιτέρω εγκατάλειψη της υπαίθρου. Το πρόβειο κρέας αποτελεί σημαντικό κομμάτι της γαστρονομικής κληρονομιάς της Ένωσης και η παραγωγή του κατέχει ιδιαίτερο ρόλο, ιδίως σε περιοχές στις οποίες η παραγωγή είναι δυσχερής, από την άποψη της διατήρησης του τοπίου και του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου.Όσο αφορά το κρέας πουλερικών, να θυμίσουμε ότι μπήκε στο κατάλογο μετά τη γρίπη των πτηνών. Σήμερα, σύμφωνα με την Κομισιόν, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών έχει αποκατασταθεί και για αυτό αποφασίστηκε να αφαιρεθεί από τον κατάλογο των επιλέξιμων προϊόντων.Ολόκληρο το κείμενο του Κανονισμού μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.

05 August 2013
Banner
Banner