Και το κρεοπωλείο αγγίζει το πολυνομοσχέδιο

28 March 2014

Και το κρεοπωλείο αγγίζει το πολυνομοσχέδιο

Αποτελούμενο από 191 σελίδες, δόθηκε στα κόμματα το απόγευμα της Πέμπτης προσχέδιο του πολυνομοσχεδίου που θα έρθει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σήμερα Παρασκευή στη Βουλή, προκειμένου να ψηφιστεί την Κυριακή το βράδυ. Το πολυνομοσχέδιο, του οποίου η ψήφιση θεωρείται προαπαιτούμενο για να εγκριθεί η εκταμίευση της πολυαναμενόμενης δόσης (που όλο την καθυστερούν οι δανειστές), αποτελείται από τρία άρθρα, και δεκάδες παραγράφους και υποπαραγράφους που περιλαμβάνουν την περιβόητη «εργαλειοθήκη» του ΟΟΣΑ, το κοινωνικό μέρισμα, τις φορολογικές ρυθμίσεις και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Ανάμεσα στα «εμπόδια» που αίρονται ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός υπάρχει και μια αναφορά για το κρεοπωλείο, η οποία θίγει το θέμα του παρακείμενου χώρου. Πρόκειται για την υποπαράγραφο ΣΤ.9, η οποία αναφέρει:
«α. Μεταξύ του παρασκευαστηρίου κρέατος και του καταστήματος λιανικής πώλησης κρεάτων (κρεοπωλείου) πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός, προσωρινός ή μόνιμος, υπό την επιφύλαξη των υγειονομικών διατάξεων και των διατάξεων για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων και των καταναλωτών.
β. Τα παρασκευαστήρια κρέατος επιτρέπεται να παράγουν παρασκευάσματα κρέατος, ιδίως με χρήση παραδοσιακών μεθόδων.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδίδεται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ορίζονται οι παραγόμενες ποσότητες του παρασκευαστηρίου παρακείμενου χώρου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων κατά τρόπο δικαιολογημένο και αναλογικό, θέματα αδειών, ασφάλειας τροφίμων, πωλήσεων καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη λειτουργία του παρασκευαστηρίου παρακείμενου χώρου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων.
δ. Οι παράγραφοι 5 και 7 του άρθρου μόνου της ΥΑ 306272/2008 (B΄1483) καταργούνται. Κατά τα λοιπά και μέχρι την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης υποπερίπτωσης, εξακολουθεί να ισχύει η ΥΑ 306272/2008».

Πρατήριο άρτου σε κάβα ποτών
Η πλήρης απελευθέρωση που επαγγέλλεται η κυβέρνηση είναι ορατό πλέον το ενδεχόμενο να «παντρέψει» πολλές και διαφορετικές λειτουργίες. Έτσι, όπως διαβάζουμε στο προσχέδιο του πολυνομοσχεδίου, η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 3526/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται η ίδρυση πρατηρίου άρτου σε χώρους που πληρούν τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικοδομικού Κανονισμού. Αν το πρατήριο άρτου δεν αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, επιτρέπεται η ίδρυση του σε όλα τα καταστήματα τροφίμων και ποτών πλην των κρεοπωλείων, των πτηνοπωλείων, των ιχθυοπωλείων και των περιπτέρων, σε χώρο σαφώς διαχωρισμένο και τηρουμένων των υγειονομικών διατάξεων».

28 March 2014
Banner
Banner