Και ο ΟΟΣΑ υπέρ των κρεοπωλών

29 November 2013

Ένα αναπάντεχο σύμμαχο βρίσκουν οι κρεοπώλες. Όσο κι αν φαίνεται περίεργο, στην πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης του ανταγωνισμού στην Ελλάδα, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ασχολήθηκε με τον τομέα του κρέατος και τα μοναδικά ζητήματα στα οποία ζητά παρεμβάσεις είναι η διευκόλυνση των κρεοπωλών να πωλούν τα παρασκευάσματά τους.
Τι ακριβώς λέει ο ΟΟΣΑ στο τμήμα που επιγράφεται βιομηχανία κρέατος:
Ότι «η σχετική νομοθεσία για τη βιομηχανία κρέατος εστιάζει περισσότερο στις διαδικασίες αδειοδότησης και λιγότερο στην ασφάλεια των προϊόντων από μόνη της». Αν και τα ζητήματα της ασφάλειας, όπως αναγνωρίζει η έκθεση, ορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Ωστόσο εντοπίζει δυο ζητήματα τα οποία «θα μπορούσαν να επανεξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές».

Το πρώτο θέμα είναι οι μικρές ποσότητες των παρασκευασμάτων που έχει δικαίωμα να πουλά το κρεοπωλείο. Όπως αναλυτικά εξηγεί το κείμενο του ΟΟΣΑ, βάσει του Κανονισμού 853/2004 δίνεται το δικαίωμα ελαφρύτερων κανόνων για ορισμένες κατηγορίες επεξεργασίας και έτσι η ελληνική κυβέρνηση έχει θεσπίσει αρκετές νομοθετικές πράξεις που εφαρμόζουν αυτή την εξαίρεση. Αναφέρεται στις Υπουργική Απόφαση 306272/2008 με την οποία δίνεται η δυνατότητα στα κρεοπωλεία να έχουν εργαστήριο (παρακείμενο χώρο) και να πωλούν περιορισμένο όγκο ποσοτήτων από τα παρασκευάσματα στη λιανική και όχι σε άλλους λιανοπωλητές. Σύμφωνα με την έκθεση ο περιορισμός των ποσοτήτων είναι «εμπόδιο για την είσοδο στην αγορά» και για αυτό προτείνεται «η αναθεώρηση του προσδιορισμού των μικρών ποσοτήτων από τις αρμόδιες αρχές».

Το δεύτερο θέμα στο οποίο εστιάζει ο ΟΟΣΑ είναι η ίδια η λειτουργία του εργαστηρίου και κάποιοι περιορισμοί που θέτει η παραπάνω Απόφαση. Συγκεκριμένα η έκθεση αναφέρεται στον απαραίτητο διαχωρισμό μεταξύ χώρου πώλησης και εργαστηρίου και θεωρεί ότι δεν γίνεται καθαρό αν αυτός ο διαχωρισμός πρέπει να είναι μόνιμος ή μη. Σύμφωνα με τους ειδικούς που συνέταξαν την έκθεση «ένας μη μόνιμος διαχωρισμός θα είναι επαρκής προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανόνες και τους όρους υγιεινής».
Επίσης στην ίδια απόφαση εντοπίζεται η δυνατότητα τα κρεοπωλεία να παράγουν μόνο παραδοσιακά παρασκευάσματα και αυτό κατά την έκθεση «μειώνει την ικανότητα των προμηθευτών να παρέχουν ορισμένα προϊόντα, μειώνει την ποικιλία των προϊόντων και, κατά συνέπεια, επηρεάζει την επιλογή του καταναλωτή». Έτσι ο ΟΟΣΑ προτείνει τις εξής δυο επιλογές:
«• Επιλογή 1: Καθορισμός των προϊόντων που μπορούν να παραχθούν, αλλά σε ευρύτερες κατηγορίες. Με αυτόν τον τρόπο, περισσότερα προϊόντα μπορούν να παραχθούν και η ποικιλία είναι ενισχυμένη.
• Επιλογή 2: Επιτρέπεται να παράγονται όλα τα προϊόντα με βάση το κρέας στο εργαστήριο. Με αυτόν τον τρόπο, όλα τα προϊόντα επιτρέπονται, ο καταναλωτής έχει περισσότερες επιλογές και ο κρεοπώλης είναι ελεύθερος να προετοιμάσει τα προϊόντα τα οποία θα είναι πιο επικερδή για την επιχείρησή του και πιο ανταγωνιστικά σε ποιότητα».

Το κείμενο από το οποίο αντλήσαμε αυτές τις πληροφορίες είναι η έκθεση που συνέταξε ο ΟΟΣΑ κατόπιν παραγγελίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και με την οποία εντοπίζει «555 προβληματικούς κανονισμούς» και «329 διατάξεις που χρειάζεται να αλλαχτούν» ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα ο ανταγωνισμός στη χώρα μας. Με την έκθεση αυτή ο διεθνής οργανισμός θέτει μια σειρά ζητήματα που αφορούν πολλούς κλάδους (εμπόριο, τουρισμό, κ.λπ.), μεταξύ των οποίων σημαντική θέση κατέχει η επεξεργασία τροφίμων.
Τα συγκεκριμένα θέματα τα οποία παραθέσαμε παραπάνω είναι τα μοναδικά στα οποία αναφέρεται αναλυτικά η έκθεση, παρόλα αυτά στο μικροσκόπιο της ανάλυσης τέθηκαν πολλά ακόμα, όπως η λειτουργία των σχολών επαγγελμάτων κρέατος και το πιστοποιητικό που δίνουν ως απαραίτητο εφόδιο για τον κρεοπώλη, αλλά και οι άδειες στους μικρούς παραγωγούς πουλερικών και λαγόμορφων να πωλούν μόνοι τους τα προϊόντα τους. Η λογική της έκθεσης είναι προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσης. Έτσι για μεν τις σχολές θεωρεί την τελευταία νομοθετική ρύθμιση, με την οποία δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης σχολών και από ιδιώτες, θετική, για δε την πώληση των πουλερικών και κουνελιών θεωρεί ότι πρέπει να μην υπάρχει περιορισμός στους παραγωγούς (σήμερα ως μικροί παραγωγοί θεωρούνται όσοι ετησίως παράγουν μέχρι 10.000 πουλιά).
Άρα, η έκθεση η οποία υπερβαίνει τις 250 σελίδες και είναι μόνο στα αγγλικά χρειάζεται ιδιαίτερη μελέτη από τους φορείς του κλάδου, γιατί μπορεί να κρύβει… λαγούς.

29 November 2013
Banner
Banner