Ισπανία: Βιντεοεπιτήρηση στα σφαγεία για περισσότερη διαφάνεια

06 September 2022

Ισπανία: Βιντεοεπιτήρηση στα σφαγεία για περισσότερη διαφάνεια

Related Articles

Οι νόμιμες διαδικασίες σφαγής (καλή μεταχείριση των ζώων) διασφαλίζονται μέσω της έγκρισης του βασιλικού διατάγματος, σύμφωνα με το οποίο εγκαθίστανται συστήματα βιντεοεπιτήρησης στα σφαγεία της Ισπανίας. Πρόκειται για ένα μέτρο όπου οι εταιρείες οι οποίες διαθέτουν την πιστοποίηση INTERPORC* Animal Welfare Spain (IAWS) εφαρμόζουν εθελοντικά εδώ και τρία χρόνια.

Ο νόμος ο οποίος προωθείται από το υπουργείο Καταναλωτών της Ισπανίας χρησιμεύει για να επιβεβαιώσει το έργο που εκτελούν τα σφαγεία και οι βιομηχανίες με διαφάνεια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

Ο Alberto Herranz, διευθυντής της INTERPORC, επισημαίνει ότι «ο ισπανικός τομέας χοίρων βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του κόσμου όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων και οι εταιρείες μας είναι ήδη προετοιμασμένες για αυτόν τον νόμο».

Για το λόγο αυτό, τονίζει o Herranz «για εμάς, αυτό το βασιλικό διάταγμα δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια μεγάλη ευκαιρία να δείξουμε στην κοινωνία τη δέσμευσή μας για την ευημερία των ζώων, η οποία φτάνει στο σημείο να έχει ξεκινήσει την εγκατάσταση καμερών πριν από τρία χρόνια, πολύ πριν δώσει μορφή σε αυτόν τον νόμο».

Η σφραγίδα «Πιστοποιημένη Δέσμευση Ευημερίας», οι κανονισμοί της οποίας απαιτούν την εγκατάσταση καμερών, είναι εθελοντική. Παρ’ όλα αυτά, περισσότερο από το 60% της παραγωγής χοίρων είναι ήδη πιστοποιημένο, το οποίο μπορεί να επαληθευτεί με διαφανή και ενημερωμένο τρόπο στο Διαδίκτυο: www. welfareanimalcertificate.com .

Ο Daniel de Miguel, διευθυντής της INTERPORC, δηλώνει επίσης ότι «η Ισπανία είναι η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με έναν τέτοιο νόμο. Η ηγετική μας θέση στην καλή μεταχείριση των ζώων αναγνωρίζεται ήδη σε ολόκληρο τον κόσμο, χάρη στο μοντέλο παραγωγής μας και στην πιστοποίηση IAWS**, αλλά αυτή η είδηση είναι ευπρόσδεκτη καθώς μας δίνει περισσότερα επιχειρήματα για να υποστηρίξουμε μια ηγετική θέση που μας οδήγησε να είμαστε πρωτοπόροι σε περισσότερες από 130 χώρες».

Τεχνικοί κανονισμοί IAWS

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός, ο οποίος εφαρμόζεται στον ισπανικό τομέα του χοιρείου κρέατος, είναι ο αυστηρότερος στην καλή μεταχείριση των ζώων. Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε ότι ο τεχνικός κανονισμός της εθελοντικής σφραγίδας «Certified Welfare Commitment» που αναπτύχθηκε από την INTERPORC, επιβάλλει ακόμη πιο απαιτητικούς όρους καλής μεταχείρισης των ζώων από εκείνους του εν λόγω κανονισμού.

Συγκεκριμένα, ο κανονισμός της αναφέρει ότι η πιστοποίηση θα λαμβάνεται μόνο από κέντρα σφαγής που διαθέτουν σύστημα συνεχούς καταγραφής εικόνας εγκατεστημένο στις περιοχές όπου εντοπίζονται ζώντα ζώα (χώρος εκφόρτωσης, στάβλοι).

Οι εικόνες πρέπει να αποθηκεύονται για τουλάχιστον ένα μήνα και να είναι διαθέσιμες στις επίσημες κτηνιατρικές υπηρεσίες. Με αυτόν τον τρόπο, όλα όσα σχετίζονται με την καλή μεταχείριση των ζώων μπορούν να παρακολουθούνται, διασφαλίζοντας ορθές πρακτικές σε αυτό το θέμα σε όλα τα στάδια.

*Η INTERPORC Ισπανίας (Ισπανικός Διεπαγγελματικός Οργανισμός Αγροδιατροφής για Λευκό Χοιρινό) είναι ένας Μη Κερδοσκοπικος Οργανισμός που αντιπροσωπεύει ολόκληρο το ισπανικό λευκό χοιρινό.

**Η IAWS είναι η σφραγίδα πιστοποίησης που δημιουργήθηκε από την INTERPORC για να εγγυηθεί τις καλές πρακτικές που ακολουθούν στην καλή διαβίωση των ζώων, την υγεία των ζώων, τη βιοασφάλεια, τον χειρισμό και την ιχνηλασιμότητα, μέσω όλης της τροφικής αλυσίδας των λευκών χοίρων στην Ισπανία.

Πηγή: euromeatnews.com

06 September 2022
Banner
Banner