Θετικά βλέπει ο Α. Τσαυτάρης τη νέα ΚΑΠ

28 March 2013

«Καταφέραμε να αλλάξουμε τον ορισμό του τι είναι βοσκότοπος», ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθ. Τσαυτάρης σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε χθες σχετικά με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Έτσι, σύμφωνα με τον υπουργό, η Ε.Ε. δέχτηκε να εντάξει στο σύστημα περίπου 29 εκατ. στρέμματα βοσκότοπους με ξυλώδη βλάστηση, με αποτέλεσμα κάποιος που διαθέτει βοσκότοπο και τον χρησιμοποιεί να μπορεί να ενισχυθεί.
Στα θετικά της διαπραγμάτευσης ο υπουργός ανέφερε και τη μείωση του ποσοστού της υποχρεωτικής αγρανάπαυσης («πρασίνισμα»). Έτσι ενώ αρχικά από την Κομισιόν είχε προταθεί το ποσοστό αυτό να είναι 7%, τελικά αυτό έπεσε στο 5%. Στην υποχρέωση αυτή υποβάλλονται όσοι καλλιεργούν έκταση μεγαλύτερη των 150 στρεμμάτων. Ακόμα εξαιρέθηκαν οι μόνιμοι δενδρώνες με πυκνότητα μέχρι 23 δένδρα ανά στρέμμα, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα να ενταχθούν στο «πρασίνισμα» της ΚΑΠ περίπου 6 εκατ. στρέμματα ελαιώνων της χώρας μας και να μπορούν έτσι να εισπράττουν την ενίσχυση, δηλαδή το 30% της ενιαίας ενίσχυσης.
Σύμφωνα με τον κ. Τσαυτάρη από τις μέχρι τώρα διαπραγματεύσεις φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων γεωργών απαλλάσσεται από το μέτρο της διαφοροποίησης των καλλιεργειών, δηλαδή της υποχρέωσης να εναλλάσσουν τις καλλιέργειές τους σε ποσοστό μέχρι 30% για την αποφυγή μονοκαλλιέργειας, καθώε επίσης θα εξαιρεθούν και οι καλλιέργειες με ψυχανθή.
Ο υπουργός δήλωσε αισιόδοξος και ως προς τη μη μείωση των κονδυλίων που πρόκειται να εισπράξει η χώρα μας για τη γεωργία.

28 March 2013
Banner